Max IV gör det osynliga synligt

Vi har kommit fram till årets sista del i vår samtalsserie The Conversation och denna gång ska vi dyka djupare ner i våra livsmedel. Vi är en befolkning som växer snabbt och det innebär att större mängder mat behöver produceras. Detta går ut över miljön vi lever i och produktionen av livsmedel behöver utvecklas så att både hälsa och klimat tas hänsyn till. Ökad kunskap kring näringsämnens funktioner i kroppen är en viktig faktor här. Det finns också en växande efterfrågan på växtbaserade produkter som kräver nya processer och nya typer av förpackningsmaterial. Sen ska maten gärna vara god och hälsosam för att attrahera fler konsumenter. Det är många faktorer att ta hänsyn till och vi vill prata mer om vilka möjligheter det finns och hur framtiden för livsmedel ser ut. 

På Max IV, en av världens mest avancerade forskningsanläggningar, finns teknik som kan skapa unika möjligheter för livsmedelsnäringen. Med de verktyg som finns att nyttja på Max IV kan företag studera olika typer av material på molekylnivå och på så sätt få större kunskap om matens struktur. De kan söka svar på frågor om hur näringen tas upp när vi äter eller vad som händer med olika livsmedel när de processas på fabriken, men även under matlagningen som sker i hemmet. Och hur kan man bearbeta livsmedel för att de ska bli hälsosammare och samtidigt produceras hållbart? De nya teknikerna stärker också förutsättningarna att producera ett varierat utbud av smaker och texturer och experimentera med gastronomiska egenskaper. 
En av våra gäster är Tommy Nylander, professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet och en av grundarna till projektet Northern Lights on Food. Tillsammans kommer vi gå djupare in på vilka viktiga frågor som står på agendan för framtidens livsmedel och på vilket sätt Max IV kan vara intressant för livsmedelsnäringen.

Samtalet gästas av

Tommy Nylander, professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet.

Tommy Nylander forskar på något så intressant som lipidstruktur och proteinväxelverkan i bulk och på gränsytor.

Han har ägnat mycket tid åt att undersöka livsmedelsrelevanta system med neutron- och röntgentekniker. Tillsammans med Selma Maric initierade han Northern Lights on Food nätverket.

Anders Högberg, Research & Strategic Partnership Manager på Orkla Foods.

Anders ansvarar för forskning och strategiska samarbeten för att stärka innovationsförmågan på Orkla inom bland annat växtbaserat, hälsa och hållbarhet generellt. Konkreta exempel är att Orkla är delaktig i två projekt inom ramen för Vinnovas nya satsning ”Framtidens Goda och hållbara vardagsmat” och att Orkla varit djupt involverad i etablerandet av Sweden Food Arena. Anders  har också en lång bakgrund inom nutrition och hälsa och har fortsatt ett ansvar för den strategiska inriktning som Orkla följer inom detta område.

Samtalet leds av Lotta Törner,

vd Livsmedelsakademin

The Conversation – ett brännande samtal om framtidens möjligheter

Onsdag den 15 december

Kl. 9:00 – 9:45

Anmäl dig här!


The Conversation

The Conversation är Livsmedelsakademins samtalsserie för livsmedelsnäringen om framtidens mat, dryck och måltid. Här svarar våra inbjudna samtalspartner på brännande frågor utifrån ett givet ämne. Vi väljer våra gäster med omsorg, och garanterar ny kunskap och nya insikter. Samtalen är en del av arbetet mot vår vision om en innovativ, konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsnäring.


Publicerat

i

av

Etiketter: