Nu uppgraderar vi vår visuella identitet

Under de senaste åren har Livsmedelsakademins arbete fokuserat alltmer på frågor som bidrar till en ökad hållbarhet och minskad klimatpåverkan. Inte minst handlar det om att hitta nya innovativa sätt att hushålla med resurser och samtidigt skapa tillväxt. Tillsammans med näringslivet, akademin och offentliga organisationer skapar vi förändringskraft och tar oss an stora samhällsutmaningar med livsmedel i fokus.

Vi vill att vårt visuella uttryck ska spegla detta, och har därför uppdaterat vår logotyp. Jordfärgerna har bytts ut mot en modernare färgskala. Elementen symboliserar de olika delarna av vårt arbete – nätverkande, innovation, samarbete och kunskap. Här finns ett L, men också en association till mat. Vi vill ha en logotyp som känns dynamisk och inspirerande, precis som vi upplever den utveckling som just nu sker inom livsmedelsnäringen. Vi hoppas ni gillar den.

Under en övergångsperiod kommer den gamla och nya logotypen gå lite hand i hand, innan vi hunnit byta överallt.


Publicerat

i

av

Etiketter: