storkök i rostfritt stål, spisen i centrum

Bristande tillgång till testanläggningar, småskaliga produktionsanläggningar och kapital hindrar tillväxten inom livsmedelsnäringen

99 procent av alla livsmedelsföretag är små eller medelstora. Många av dem vill växa kring vegetabiliska proteiner och functional food. Och många av dem vill öka omsättningen och anställa fler, men hamnar i “dödens dal” på grund av brist på kapital, tillgång testanläggningar och möjlighet att skala upp produktionen. Detta visar en enkät som Livsmedelsakademin, Sweden Food Arena och Packbridge gjort med svenska livsmedels- och förpackningsföretag.

40 företagare, merparten från små och medelstora företag i Skåne men även från övriga Sverige svarade på enkäten. Samtliga visar en stark vilja att utvecklas, men menar att bristen på tillgång till testanläggningar hindrar dem. De saknar till exempel laboratorium och provkök att testa i liten och stor skala, anläggningar för smak- och sensoriktester och för förpackningslösningar.

– Vi har färdiga recept och behöver kunna producera. Just nu får vi hyra in oss hos en befintlig producent. Det var en lång och svår process att hitta en producent som var villig att hjälpa till, svarar en företagare i enkäten.

En studie som Cirlce vid Lunds universitet gjort på uppdrag av Region Skåne stärker bilden som enkätsvaren ger, nämligen att främjarsystemet är otillräckligt när det är dags att skala upp och börja producera.

– Små livsmedelsföretag som vill växa behöver stöd senare i tillväxtfasen än företag i andra branscher. Bristen på rätt infrastruktur är avgörande, och detta måste vi komma till rätta med för att kunna ta tillvara den potential som finns inom livsmedelsnäringen, säger Lotta Törner, vd för Livsmedelsakademin.

De tre största hindren enligt enkäten är

  • Brist på kapital (60%)
  • Brist på teknik inom råvaruförädling (55 %)
  • Brist på möjlighet att förpacka samt smarta etiketter (55 %)

Det finns mängder av goda idéer hos de mindre och medelstora livsmedelsföretagen som aldrig leder till färdiga produkter eller produceras och säljs i större skala. Att bygga upp en storskalig produktion tar tid och kräver stora investeringar. Det är heller inte hållbart i längden att hyra in sig hos ett företag med stora produktionsanläggningar. Det är för dyrt för de stora företagen att pausa sin produktion och kostar ofta stora summor för de små. Dessutom är problematiken med allergener en utmaning som begränsar utbudet av tillgängliga anläggningar.

Större volymer viktigt ur många aspekter

Att få upp volymen är viktigt för uppstartsföretagen. Volym främjar att nya samarbeten startas, att råvaror kan anpassas specifikt för företagets verksamhet, och tillräckligt hög volym gör det mer ekonomiskt genomförbart att bygga egna testbäddar. Volym är också en nyckel för att få ut sina produkter i dagligvaruhandel, små volymer tas inte in av de stora kedjorna.

Enkäten genomfördes inom arbetet med Skånes innovationsagenda för livsmedel som är beslutad av Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne. Livsmedelsakademin, Krinova Inkubator & Science Park samt Packbridge har en nyckelroll för att implementera innovationsagendan och skapa hållbar tillväxt inom livsmedelsnäringen.

Kontaktpersoner:

Lotta Törner, vd Livsmedelsakademin, lotta.torner@livsmedelsakademin.se 
Marie Gidlund, verksamhetsledare Sweden Food Arena, marie.gidlund@swedenfoodarena.se 
Marie Malmberg Lavsen,  vd Packbridge, marie@packbridge.se


Publicerat

i

,

av

Etiketter: