”Ledarskap är en handling, inte en position”

Insikter om ledarskap levererades på löpande band från deltagarna i programmet Framtidens ledare under diplomeringen som avslutade gruppens 13 månader tillsammans. Citatet i rubriken kommer från Anna Reumark Eklund, Orkla Foods Sverige, som är en av de femton duktiga och engagerade ledare från nio av Livsmedelsakademins partnerföretag har gått vårt skräddarsydda ledarutvecklingsprogram. 40-talet personer från deltagarnas arbetsgivare lyssnade på diplomeringen och skickade digitala applåder när deltagarna generöst och klarsynt delade med sig av sina tankar om ledarskap, och om minst av sig själva och sin egen utveckling.

Cornelia Grimshorn, Orkla Foods Sverige, och Selver Salijevic, Guldfågeln, i vita rockar bakar tillsammans med de andra deltagarna på plats i Pågens provkök. Bilen är tagen pre-covid.

Deltagarna utvecklas tillsammans

Framtidens ledare är ett unikt program där deltagarna bygger både sin egen kompetens och ledarskap, och får tillfälle att utvecklas tillsammans med kollegor inom näringen. Just blandningen av deltagare från olika företag bidrar till olika infallsvinklar inom gruppen. En av deltagarna i programmet var Martin Ohlin, säljkårschef på Guldfågeln, som berättar att det varit värdefullt för honom att få lära känna många duktiga kollegor i branschen och att utbytet dem emellan har gett väldigt mycket.  

Programmet har designats av Minna Westerlund, Generact AB, som personligen leder utbildningen. I denna femte omgång skedde utvecklingsträffarna huvudsakligen digitalt och Minna berättar att det gått över förväntan att driva programmet online:

Redan från början har vi lyckats skapa ett starkt klimat med öppenhet och förtroende i teamet, där alla ville bidra och maxa möjligheterna med Framtidens Ledare.

Personlig utveckling behövs även i oroliga tider

Deltagarna har gått programmet mitt under pandemi-kris med stora utmaningar för alla företag. Samtidigt har det tydliggjort att utveckling kan och behöver ske oavsett hur de praktiska förutsättningarna ser ut. Under pandemin som tar mycket energi och innebär begränsningar är det viktigt och motiverande för individen att få känna att hen lär sig, växer, och avsiktligt påverkas till det bättre. Anna Reumark Eklund, KAM på Orkla Foods Sverige, berättar att det var extra viktigt för henne: 

Extra värdeskapande för mig i programmet var att faktiskt ta mig tid att reflektera och arbeta med mig själv. I en hektisk vardag är detta inget som blir prioriterat annars och det känns som det var en viktig investering för framtiden.  

Några av deltagarna samlades på plats och några var med på länk i början av hösten för en workshops tillsammans – mestadels utomhus och på behörigt avstånd.

Med skiftande förutsättningar i omvärlden är det viktigt med ledare som står stadigt och har de långsiktiga målen i fokus. En viktig påminnelse som Minna Westerlund tar med sig från årets omgång är att komma ihåg sitt “varför”. Med ett strategiarbete som tydliggör varför man gör det man gör i företaget, och även involverar alla medarbetare, kan man skapa energi och mening bortanför KPI:er, nyckeltal och marknadsandelar. Med sina lärdomar från programmet i ryggen hoppas vi att de deltagare som diplomerats i Framtidens ledare kommer vara med och inspirera sina kollegor men också utmana och driva strategi- och utvecklingsarbete i sina organisationer framåt. 

Nästa omgång av Framtidens Ledare startar våren 2022.

Vad tog du med dig från utbildningen?

Jag har under denna utbildning blivit väldigt medveten om att jag som ledare påverkar medarbetare och kollegor som jag har omkring mig genom vad jag säger, hur jag beter mig och agerar. Det som jag verkligen tar med mig och kommer fortsätta jobba med i framtiden är hur viktigt det är att se individen och dennes förmågor. Utifrån det kan man sedan påverka genom coachning för att på så sätt låta medarbetaren driva sitt eget arbete framåt mot det uppsatta målet. 

Martin Ohlin,
Säljkårschef, Foodservice, Guldfågeln AB


Att vara en del av Framtidens ledare har fått mig att inse hur viktigt det är att vara sig själv och hur långt man kan komma genom effektiv kommunikation. Jag tror att ett positivt och lösningsorienterat mindset smittar av sig och får medarbetare att se möjligheter före problem, vilket i sin tur leder till ett klimat som drivs av framåtriktade aktiviteter istället för att älta återkommande problem. Året med Framtidens ledare har gjort det uppenbart att ledarskap verkligen är en handling och inte en position.

Anna Reumark Eklund,
Key Account Manager/ Tf Säljkårschef, Orkla Foods Sverige


Den viktigaste insikten från programmet för mig handlar om hur jag väljer att kommunicera. Jag har genom Framtidens Ledare blivit tryggare och säkrare i min roll och fått så många nyttiga tips. Allt från vilka argument och fakta jag väljer till hur stor påverkan mitt personliga varumärke har på andra.

Richard Möller,
Driftledare, Pågen


Om Framtidens Ledare

Framtidens ledare är ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram för livsmedelsnäringen som syftar till att stötta och utveckla nyblivna ledare och nyckelpersoner i Livsmedelsakademins partnerorganisationer. Här möts ambitiösa och öppna personer för en lärorik utvecklingsprocess som ger personlig utveckling, affärsresultat och ett starkt nätverk. 

Minna Westerlund, Generact AB, har designat programmet och fungerar som facilitator och coach inom programmet. www.generact.com 

För mer information om att delta i omgången som sratar våren 2022 – kontakta Lotta Törner, vd Livsmedelsakademin.


av

Etiketter: