Spännande insikter i webinarie om framtidens växtproteiner

Det har blivit uppenbart att vi behöver öka vår konsumtion av växtbaserade livsmedel, och speciellt växtbaserade proteinkällor. Men hur kan vi göra denna produktion och förädling mer hållbar? Detta var en av de frågor som diskuterades på vårt webinarie om framtidens växtprotein som anordnades av oss på Livsmedelsakademin tillsammans med SLU. Med i panelen satt forskare från bland annat SLU och Lunds universitet LTH, webinariets moderator var Tintin Santén, SLU:s enhetschef för samverkan och utveckling.

Panellisterna redogjorde hur proteinkällor har blivit mycket mer eftertraktade av konsumenter och därför har det börjat etablerats flera nya livsmedelsföretag som producerar proteinalternativ till kött och fisk. Problemet med dessa produkter är att de för den största delen består av soja, vilket måste odlas och förädlas i andra länder ofta långt bort från Europa. Eva Johansson som är forskare på SLU visade hur coronapandemin har påmint oss om hur vi i Sverige är i ett behov av att utöka vår inhemska produktion av mat då vi inte kan vara säkra på att import från utlandet är ett säkert kort. Hon och övriga forskare var eniga om att vi i Sverige måste förbättra vår odling och produktion av inhemska grödor.

”A protein shift replacing animal based protein with proteins of plant origin is essenstial for a more sustainable food system”

– Marilyn Rayner, forskare på Lunds tekniska högskola

Marilyn Rayner, forskare på Lunds tekniska högskola berättade att man genom förädlingsprocessen extrudering kan göra om protein till nästan vilken konsistens man vill. Genom att göra detta kan man få den växande gruppen flexitarianer att bli mer villiga att köpa produkten, eftersom den då kan få en mer köttlikande konsistens.

Något annat som forskarna var eniga om är att dessa nya innovativa proteinkällor måste vara: hållbara, växtbaserade, närodlade och framförallt goda! Helena Persson Hovmalm, forskare på SLU, lyfte att om det inte finns en efterfrågan hos konsumenter att köpa och äta dessa proteinkällor är det ingen mening med att producera dem – därför måste produkterna vara goda!

Avslutningsvis välkomnades Frank Olsson och Philip Lavin från livsmedelsakademins studentnätverk att berätta om sina trendspaningar kring framtidens växtbaserade livsmedel.

Vi tackar alla talare för en spännande och insiktsfull eftermiddag!

Se webinariet i efterhand

Talare:
Inledning – Lotta Törner, vd Livsmedelsakademin
Växtprotein – diversitet, tillgång och framtida möjligheter, Eva Johansson, professor i Jordbruksvetenskap, SLU
Produkter baserade på proteinrika grödor – behov och möjligheter, Helena Persson Hovmalm, forskare vid Institutionen för Växtförädling, SLU
Framtidens åkerbönor och ärtor för svenska odlingsförhållanden, Cecilia Hammenhag och Åsa Grimberg, forskare vid Institutionen för Växtförädling, SLU
Opportunities in the Plantbased Protein Food Industry – the engineering expertise perspective, Marilyn Rayner, professor och Frank Lipnizki, professor, Lunds Universitet
Växtbaserad trendspaning med Frank Olsson och Philip Lavin, Livsmedelsakademins studentnätverk

Moderator: Tintin Santén, enhetschef samverkan och utveckling, SLU.

Om Foodhive

Webinariet är en del av Skånes innovationsagenda för livsmedel, som går under namnet Foodhive, och samproduceras av Livsmedelsakademin och Packbridge. Ett av de identifierade insatsområdena i innovationsagendan handlar om att öka odlingen och produktionen av växtbaserade livsmedel. Målet är att få till en transformation mot mer växtbaserad produktion och konsumtion av inhemska råvaror.


av

Etiketter: