Individens behov i fokus under The Conversation

I Livsmedelsakademins samtalsserie The Conversation fick vi möjligheten att lyssna till ett engagerat samtal kring ålderismens inverkan på äldre personers liv, vardag och måltider. En av våra gäster var Barbro Westerholm, riksdagsledamot och företrädare för årsrika. Hon säger hellre årsrika än äldre, och motiverade med att det kommer så mycket bra erfarenhet och kunskap med åren och att detta är något positivt. Barbro berättade om sin syn på ålderism som en fördomsfull syn som utgår från kronologisk ålder vilket leder till diskriminering i samhället. Hon pekade på att undersökningar i USA visat att ålderism leder till ökade kostnader för olika sjukdomstillstånd på uppåt 63 miljarder dollar årligen. I Sverige finns inte motsvarande beräkningar så här vet vi egentligen inte hur mycket hälsan påverkas. 

Ålder är inte en identitet

Samtalet handlade till stor del om individualitet, och Peter Wennström, expert på varumärkespositionering, menar att även när det gäller våra matvanor och matinköp vill vi välja efter behov och inte efter en etikett som exempelvis ålder. 

– För konsumenter är etiketter det värsta man kan bli påtvingad, jag är varken en viss ålder, äldre, silverräv eller årsrik. Jag har ett behov eller kanske ett intresse som jag identifierar mig med. 

Peter Wennström, The Healthy Marketing Team

Måltider har inte prioriterats

Barbro konstaterade att individens val och att måltiden, matglädjen och dess betydelse för livskvalitet inte varit prioriterat inom omsorgen. Barbro menar att det finns kunskap om matens betydelse, men att den behöver föras ut till många, även till årsrika själva, och att det behövs en strategi för att detta ska ske. Genom Livsmedelsakademins eget arbete med Nollvisionen för undernäring hos äldre har även vi kunnat se att det finns en gedigen kunskap hos olika aktörer om mat som passar äldres behov. Men trots detta är det sällan denna information och kunskap omsätts i praktiken, varken inom omsorgen eller hos livsmedelsproducenter och måltidsservice.

Flytta fokus från ålder till behov

Peter berättade att hans erfarenhet av livsmedelsnäringen visar att många som säljer eller serverar mat som riktar sig mot äldre går fel redan från början. 
– Om du benämner det “mat för äldre” dör intresset redan där.

Han tog upp ett exempel med ett engelskt företag som istället marknadsförde sig med att de säljer “mat för små aptiter”. Därmed bryter man åldersfixeringen, samtidigt som man istället fokuserar på personens behov – i detta fall att äta mindre portioner. Fokus på behov oavsett vilken ålder personen har, är en viktig insikt, både för livsmedelsproducenter och för de som lagar och serverar måltider inom omsorg och vård.

Barbro Westerholmriksdagsledamot (L)

Mat för äldre eller för den med liten aptit?

Hur kan måltiden bli bättre?

Under samtalet hade deltagarna möjlighet att ställa frågor, och en av de frågor som besvarades handlade om vad hemtjänstpersonal som arbetar under tidspress kan göra för att göra måltiden mer tilltalande?

Det enkla svaret kom från Barbro: Fråga omsorgstagaren! Hon menade vidare att det handlar om att ställa frågan kring vad personen vill ha och tycker om. Något som även gäller anhöriga som stöttar en släkting. Hon var också noga med att påpeka att det krävs mer tid för personalen för att kunna tillgodose invididuella behov, och att det är något som behöver arbeta för. Peter menar att ett sätt att skapa bättre måltider vore att de äldre och personalen tillagar och äter tillsammans:

– Då får man närvaro och värme, och en förbättrad hälsa med det. 

Det möttes av ett snabbt svar från Barbro, som direkt påpekade en av de viktigaste aspekterna – individens valfrihet. 

– Det måste bygga på att omsorgstagaren vill ha det så.

Ålderism är ett ämne som engagerar och väcker tankar, där en av de viktigaste insikterna från samtalet under The Conversation är hur viktigt det är med att se till individens behov oavsett ålder – både när det gäller vård och omsorg i allmänhet, men också när det gäller måltider och livsmedelsprodukter. 

Låt individen vara med och bestämma kring sin måltid.

Se hela samtalet för att höra mer om dold undernäring, oldfluencers och vikten av att ha inflytande över sina egna beslut om mat och måltider.

Kommentarer från några av de som lyssnade: 

“Ögonöppnare för HUR vi betraktar årsrika” – Ingrid 

“Jag blev så inspirerad av Barbro Westerholm, hon inkarnerar verkligen den årsrika oldfluencern som vi behöver och saknar i dagens samhälle!” – Caroline

“Jag fick nya perspektiv i mitt arbete som biståndshandläggare. Tankar som väcktes och kanske mest förstärktes var att det sällan är en väg framåt att dela in individer i fack och därmed tillskriva dem vissa gemensamma behov. Det väcker ofta motstånd hos individen och blir därmed svårare att mötas. Viktigt att påminna sig om detta i mitt arbete som biståndshandläggare.” – Ulrika

Om The Conversation – ett brännande samtal om ålderism
Samtalet arrangerades av Livsmedelsakademin och är en del av vår samtalsserie The Conversation om framtidens mat, dryck och måltid. Här svarar våra inbjudna samtalspartner på brännande frågor utifrån ett givet ämne. Vi väljer våra gäster med omsorg, och garanterar ny kunskap och nya insikter. Detta samtal anordnades som en del av vårt arbete inom ramen för Nollvisionen för undernäring hos äldre.


Publicerat

i

, , ,

av

Etiketter: