Livsmedelsakademin, Packbridge och Krinova organiserar innovationsagendan Foodhive Skåne

Skåne har potential att bli Europaledande på innovation inom livsmedel och förpackningar. Förutsättningarna är dock att företag vill finnas och växa här, att här finns spetsforskning inom livsmedel och förpackningar och att offentliga aktörer vill och vågar satsa på en innovationsagenda tillsammans med det privata näringslivet och akademin.

Skånes innovationsagenda för livsmedel beslutas i mars av Forsknings och Innovationsrådet i Skåne (FIRS). Den bygger på de önskemål och tankar som näringslivet har uttryck vad gäller möjligheter och utmaningar för näringslivet att utvecklas. Målet är att skapa en hållbar tillväxt i Skåne. Livsmedelsakademin har i uppdrag att tillsammans med Packbridge och Krinova leda arbetet, som går under namnet Foodhive Skåne. Det innebär att ha en gemensam målbild och organisera agendan utifrån denna, men också att skapa uppmärksamhet kring Skåne som livsmedels- och förpackningsregion nationellt och internationellt.

– Skåne har länge varit splittrat när det gäller innovationsarbete. Företag, akademi och den offentliga sektorn har gått i olika spår och det har inte funnits någon gemensam kraft som kunnat samordna insatserna till allas fördel. Tillsammans med privata företag, offentliga organisationer och akademin vill vi nu skapa den samverkanskultur och struktur som behövs för att Skåne att bli en toppregion i Europa, säger Lotta Törner, vd på Livsmedelsakademin.

Livsmedelsakademin har lång och gedigen erfarenhet av att driva systeminnovation, kunskap och nätverk inom livsmedelsnäringen. Packbridge har sitt nätverk och kunnande inom förpackningsnäringen. Krinovas spetskompetens är att hjälpa små innovativa företag från idé till affärsplan. De tre organisationerna kompletterar varandra, till stor nytta för uppdraget.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: