En grön åker med traktorspår. Lite dimma i horisonten.

Clusters of Skåne – ny plattform för samarbete

Skåne kommer ofta högt i olika rankingar av de mest innovativa regionerna. Nu startar Skånes klusterorganisationer ett närmare samarbete för att ytterligare öka Skånes innovationskraft.

I Skåne finns sju klusterorganisationer som likt Livsmedelsakademin bland annat arbetar för att utveckla Skånes innovationskraft för en hållbar utveckling inom sina specifika specialistområden. Klusterorganisationerna är

Dessa klusterorganisationer har nu formerat ett samarbete under namnet Clusters of Skåne, i syfte att tillsammans förverkliga målen i Skånes Innovationsstrategi, framtagen av FIRS (Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne).

Genom Clusters of Skåne ska vi mer effektivt kunna utföra uppdraget med innovationsagendan genom att tillsammans ta oss an större uppgifter och utmaningar där det krävs nya samarbeten och mer kunskap, inte minst över de traditionella branschgränserna. Målet är att på sikt stärka engagemanget hos företag, forskare, entreprenörer och organisationer för ett aktivt och öppet innovationsklimat i Skåne. 

Arbetet med Clusters of Skåne har tagit form under hösten 2020. Det operativa samarbetet startar under 2021.

Skånes Innovationsstrategi

Skånes innovationsstrategi är en långsiktig agenda för samarbete mellan nyckelaktörer i Skåne för att främja innovation, adressera svag produktivitet och stärka näringslivet med hållbarhet som en självklarhet och konkurrensfördel. Strategin kraftsamlar kring sex utpekade specialiseringsområden för att få en hållbar tillväxt i Skåne. Dessa är

Life science & hälsa
Tech
Livsmedel
Avancerade material & tillverkningsindustri
Smarta hållbara städer
ESS, Max IV & Innovationssystemet Science Village

Clusters of Skåne

Tillsammans representerar klusterorganisationerna fler än 1 000 företag och organisationer som kan vara med och driva stora innovationsfrågor, samarbeta tvärsektoriellt, dra hit stora investeringar till Skåne och bidra till den produktivitetsökning som efterfrågas i innovationsstrategin och som ska bygga det nya Skåne. 


Publicerat

i

av

Etiketter: