Vi söker studentmedarbetare som vill bekämpa undernäring hos äldre

År 2030 ska ingen äldre behöva bli undernärd i Sverige. För att bekämpa undernäringen behöver vi underlag som visar hur situationen ser ut, vad undernäringen kostar och vilka besparingar som finns för samhället. Det här behöver vi hjälp med.


Sveriges befolkning blir allt äldre och en femtedel är snart över 65 år. En skrämmande hög andel av dessa är undernärda eller riskerar att bli det. Mycket talar för att detta är en dold folksjukdom. Orsakerna till undernäringen kan vara många och svåröverskådliga men rör sig till exempel om sjukdom, minskad aptit, ensamhet eller en kombination av flera orsaker. Med undernäring kommer mänskligt lidande och höga kostnader för samhället. Fram till år 2040 kommer dessutom antalet personer över 75 år öka dramatiskt, vilket skapar ett ännu större tryck på vård och omsorg. 

Sedan ett drygt år tillbaka driver Livsmedelsakademin ett arbete för att nå en nollvision för undernäring hos äldre i hela Sverige. Vi börjar i Kävlinge och stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm, som är våra innovationsmiljöer. Här testar vi nya lösningar innan de blir tillgängliga för alla Sveriges kommuner. Målet är att hitta en effektiv arbetsmodell som alla Sveriges kommuner ska kunna använda.

Ett stort problem är att det saknas statistik och aktuella siffror över hur utbredd undernäringen faktiskt är och vad den kostar samhället. Om vi ska kunna få ett genomslag för nollvisionen i hela Sverige, behöver vi kunna visa hur situationen ser ut, men också vilka samhällsbesparingar som går att göra med förebyggande arbete. Nu behöver vi hjälp att ta fram det här underlaget.

Vi söker en studentmedarbetare från socionomprogrammet

Vi söker en student på Socionomprogrammet som går eller har gått sin sjätte termin. Arbetet kräver kunskap av att arbeta under sekretess och gärna från arbete i ärendehanteringssystem inom kommunal äldreomsorg.

Som person är du strukturerad, noggrann med en hög vilja att arbeta mot bästa resultat. Du bör kunna arbeta självständigt efter instruktioner, men får gärna komma med egna förslag på hur arbetet kan utföras.

Nollvisionen för undernäring för äldre är en innovationsmiljö, vilket innebär att all information inte alltid finns. Vi utvecklar nya system och nya tankesätt. Du bör tycka att det är intressant och känna dig bekväm i en miljö där allt inte är helt givet på förhand, och tycka det är inspirerande och roligt att vara med i teamet för att skapa en positiv förändring mot noll undernärda äldre.

Praktiskt blir du anställd på Livsmedelsakademin där du också får en handledare. Det mesta arbetet utförs i Kävlinge kommun där du också kommer att få en kontaktperson. Tjänsten är en deltidstjänst på ca 30 procent. Vi kommer ta hänsyn till din studiesituation men du bör kunna avsätta en och en halv dag i veckan. Du kan planera din arbetstid så att du vissa veckor arbetar fler dagar och andra mindre. Tidsperioden för anställningen är fram till 31 december 2020. Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt.

Skicka ett personligt brev och CV till per.simonsson@livsmedelsakademin.se eller ring Per Simonsson på Livsmedelsakademin 0709514034.

Företag och organisationer bakom Nollvisionen

Nollvisionen för undernäring hos äldre leds av Livsmedelsakademin. Det är en ideell organisation som skapar samarbeten kring komplexa frågeställningar med fokus på näringsliv, akademi och samhälle. Läs mer på livsmedelsakademin.se. För att underlätta en nationell uppskalning deltar Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Mathem.se, Compass Group, Findus, Bergendahls food och Orkla har fokus på näringsriktig mat i Nollvisionen, Högskolan Kristianstad tittar på utbildning för personer runt den äldre, Cuviva tittar på tekniska lösningar för att upptäcka undernäring i tid och Jämställd utveckling Skåne beaktar jämställdhetsperspektivet.


av

Etiketter: