Findus employer branding under lupp

Livsmedelsakademins studentnätverk fick ett uppdrag från HR-avdelningen hos vår partner Findus: Att undersöka företagets employer branding. Utifrån detta djupdök studenterna i frågor kring vad som är en bra arbetsgivare, och vad som är viktigast på jobbet.

Studenterna funderade själva och ställde frågor till kursare och andra studenter kring vad som är en attraktiv arbetsgivare och vad de tycker varumärken säger om ett företag som arbetsgivare. Något av det viktigaste för studenterna visade sig vara bra kollegor och goda karriärmöjligheter, men också att företagets värderingar stämde överens med deras egna. Det visade sig också att studenter i de utbildningar som inte hade direkt livsmedelskoppling, inte såg hur deras utbildning skulle passa för en tjänst på ett livsmedelsföretag och därför inte var intresserade av att söka sig dit. Ett exempel är studenten som menade att ”det är svårt att se några problem som behöver lösas av en dataingenjör på ett livsmedelsföretag”. I frågan om vad som gör ett företag attraktivt, var en av de viktigaste aspekterna att företaget upplevs som trendigt. Värderingarna hamnade i topp.

Som stöd för att analysera frågorna anordnade Livsmedelsakademin en workshop med studenterna tillsammans med Rolf Bjerndell, vår expert på entreprenörskap och affärsutveckling, och Amanda Allvin, vår expert på varumärken och innovationsprocesser, för att komma ännu djupare i frågeställningarna. Studenterna diskuterade vad employer branding innebär och om det egentligen är någon skillnad på vad som presenteras för konsument och för medarbetare?

Fiona Hay

Så här säger Fiona Hay, student inom Maskinteknik, Lunds universitet, om att arbeta med caset:

– Hela processen var väldigt spännande, att titta in i ett företag och analysera för att jämföra med andra. Det var också intressant under workshopen där vi pratade öppet om våra tankar, och fick gå steget längre och tänka lösningar. Jag lärde mig också mycket nytt om Findus, och fick helt ny insikt i vad de jobbar med, som till exempel projekt inom hållbarhet som jag inte kände till förut. Det syns ju inte i varan som jag ser på ICA, men det kom fram fort när vi började gräva lite djupare. 

Fler av studenterna har upptäckt samma sak, och lärt sig hur de kan gå tillväga för att på ett mer analytiskt sätt ta reda på om ett företag är en intressant arbetsgivare. 

Maja Zindovic

Maja Zindovic, HR Business partner på Findus, vad tänkte ni om resultaten?

– Det var intressant att höra, många känner till varumärket i form av maten och vi har ett långt arv. Men vi ser också att vi kan göra mycket mer, det är lätt att bli hemmablind, både inom företaget och inom branschen. Därför tycker vi det är extra spännande med denna typ av samarbeten med studenter och nätverk, vår inställning är att det alltid är något som vi kan ha nytta av och jobba vidare med. Just detta nätverket var extra intressant då olika utbildningar fanns representerade bland studenterna.

Hur kommer ni använda informationen som studenterna presenterade?

– Det kommer bli en del av ett underlag för vår employer branding-strategi, och vi hoppas kunna anlita studentnätverket igen i andra frågor. 

Redo för nya uppdrag

Alla Livsmedelsakademins partner kan dra nytta av studentnätverkets kunskaper och kompetens genom att anlita dem i skarpa uppdrag och case, precis som Findus. Uppdragen skapar möjlighet för organisationer att betrakta sina problemställningar på ett nytt sätt. Samtidigt ger uppdragen studenterna en inblick i livsmedelsnäringen, möjlighet att nätverka och en chans att skapa relationer med framtida potentiella arbetsgivare.

Läs mer om hur du anlitar studenterna

Om studentnätverket

Studentnätverket består av unga och ambitiösa högskole- och universitets-studenter från vitt skilda utbildningar. De har bredd i bakgrund och studier som ger en dynamisk grupp med tvärvetenskaplig sammansättning.  Det som förenar studenterna är deras intresse för utveckling, innovation och livsmedelsnäringen. Deras idéer och arbete med uppdrag och case är grunden för utvecklingen av Livsmedelsakademins och branschens satsningar på att göra näringen än mer attraktiv. Våra partner kan anlita studentnätverket i skarpa uppdrag och case.


av

Etiketter: