Se inspelningen av #iställetföralmedalen

Missade du paneldiskussionen kring undernäring hos äldre under #iställetföralmedalen, behöver du inte misströsta. Den finns inspelad  https://vimeo.com/431810704. Panelen var enig i att undernäring är en allvarlig och komplex fråga, men som det faktiskt går att lösa, inte minst med det arbete som Livsmedelsakademin driver. Här kommer ett utdrag av diskussionen.

Lotta Törner, Livsmedelsakademin: Undernäring är ett stort problem och ett problem som kommer att öka. 1/5 snart över 65 år, 95 % bor hemma, av dessa riskerar mer än hälften att bli undernärda. Vi behöver hitta de i riskzonen i tid. Följderna är hemska, både för individen och samhället. Den äldres behov måste vara i centrum.

Man bor hemma länge, vilket gör det svårt att veta när åtgärder ska sättas in. Man har koll på medicinen, men ingen kollar att man äter.

Anna-Karin Quetel, Livsmedelsverket: man behöver äta fler små måltider, oftare. Detta skulle kunna göra att fler får energi och orka gå upp ur sängen. Undernäring är den största utmaningen inom äldreomsorgen när vi kommer till mat och hälsa hos äldre. Vi behöver en mycket bredare allmän riskbedömning av undernäring, till exempel i biståndsbedömningen – vilket stöd behövs vad gäller mat. Lokal nivå behöver få ett uppdrag att fixa de äldres måltider.

Jan Andersson PRO Skåne: undernäring är en del av en större problematik. Vi behöver prata måltiden, som är mer än själva maten. Det är också ett socialt sammanhang som är viktigt. Och så behöver vi se över helheten vad gäller äldreomsorgen vad gäller antalet personer de äldre möter, vilken kompetens de har.

Inger Tolsved Roskvist, servicenämnden Region Skåne: undernäring leder till längre vårdtider och mer sjukhusvård. Vi behöver prevention och ökad kunskap kring mat och måltid. Både äldre och de runt den äldre måste få mer kunskap om mat. Kommun och region måste samarbeta. Den nationella nivån måste också förstå problematiken, som måste förstå att preventivt arbete kan frigöra enorma belopp. Maten behöver uppgraderas, den är läkande.

Mats Wiking, socialutskottet, riksdagen: frågan har diskuterats för lite i riksdagen. Jag har pratat med Livsmedelsakademin och kommer att lyfta upp frågan om undernäring i socialutskottet, med Socialdemokraterna, lyfta den i olika seminarier och till ministern. Det behövs en mer generell satsning på de äldre i riskdagen.

Annsofie Thuresson, Kävlinge kommun: det krävs att flera delar hakar samman – måltidspersonal, omsorgspersonal, samverkan med regionen, inte minst för det preventiva arbetet. Vissa läkemedel kan undvikas om man till exempel får kvällsmål som gör att man sover bättre. Detta är ett exempel på viktig kunskap, men också att kunna identifiera personer i riskzon. Vi har en unik möjlighet att testa lösningar i satsningen Nollvisionen för undernäring hos äldre. Sedan blir utmaningen att rulla ut lösningarna till fler. Man måste våga satsa, vinsterna är tydliga.

Janina Blomberg, Compass group: underlaget i upphandlingar är fokuserade på näringsinnehåll, men behöver vara fokus på mat som är god och anpassad för äldre och som är lätt att jobba med för vårdpersonalen. Bland annat behöver maten spridas ut i små måltider över dygnet.

Maria Biörklund Helgesson, Högskolan Kristianstad: äldre behöver mer näringstät mat. Vi vet vad de äldre behöver, till exempel att slippa känna sig ensamma, detta påverkar aptiten. När det gäller mat finns personliga preferenser, vilket gör det mer komplext att arbeta med än mediciner. Det behövs kunskap och samverkan i hela kedjan, från beslutsfattare till de som arbetar med äldre. En vårdplats kostar 5000 kr per dygn, det kan bli många matkassar om man slipper den kostnaden på grund av undernäring.

När når vi nollvisionen?

Annsofie Thuresson, Kävlinge: vi säger 2030 i projektet, men hoppas att det blir tidigare än så.


av

Etiketter: