Insikter och nyfikna möten mellan studenter och näringen

I början av december träffade delar av Livsmedelsakademins studentnätverk några av våra partners från näringsliv och akademi. Samtalet gav studenterna en inblick i hur livsmedelsnäringen ser ut, hur företagen arbetar, och gav samtidigt våra partner en chans att fråga hur studenterna resonerar och vad de efterfrågar hos sina framtida arbetsgivare.

Studenterna i nätverket har alla olika ingångar och anledningar till att vilja arbeta med mat, men några saker förenar dem. De tycker att livsmedel är en spännande näring där det finns en snabb utveckling med många nya produkter, och där inte minst nya tekniker utvecklas och används. De ser också att livsmedel är något som berör alla och bidrar till välmående. Genom att jobba med livsmedel har de chans att driva förändring för individen och samtidigt driva hållbarhetsutvecklingen i samhället. Med på mötet var bland andra Dan Skånberg från Orkla Foods och Ulrika Jonsson Kox från Findus som berättade hur de arbetar med bland annat ökad intern svinn-minskning som en del av sin affärsmodell och hållbarhetsarbete, och hur de arbetar med värderingar i sina respektive organisationer.    

Studenterna hade många funderingar kring hur de kan bli mer intressanta för arbetsgivarna när det är dags för dem att söka arbete. Dan Skånberg från Orkla Foods menade att de ser betyg som körkort och att det som nyutexaminerad är viktigare att veta varför och kunna berätta att man vill arbeta på just det företaget där man söker jobb. De lägger mycket vikt vid personliga egenskaper, men det är också positivt i cv:t att ha engagerat sig i nätverk som Studentnätverket. 

Diskussionen hann också handla om vad studenterna tycker är viktigt på sina framtida arbetsplatser, där bra kollegor på ett företag med öppet sinne och en flexibilitet kring utförandet av arbetet vägde tyngre än arbetsuppgifterna i sig. De söker också information om företag utifrån deras kommunikation mot konsumenter och i andra kanaler, där aktivt hållbarhetstänk är en värdering som värdesätts. Denna aspekt plockades upp av Ulrika Jonsson Kox, Findus, som gav studenterna ett uppdrag på ämnet employer branding.

Den livliga diskussionen och nyfikenheten visar att det finns en ömsesidig efterfrågan på denna typen av möte. Det blir tydligt att både studenter och näringen är måna om att vilja träffas och lära känna varandra. Genom att driva studentnätverket fortsätter vi på Livsmedelsakademin att erbjuda våra partners en möjlighet och mötesplats för detta. Under våren kommer våra partner fortsatt kunna möta studentnätverket i olika sammanhang. För den som vill diskutera något med studenterna, allmänt kring näringen eller en specifik fråga inom sin organisation, erbjuder vi våra partner att anlita studenterna för uppdrag.


Vill du anlita Livsmedelsakademins studentnätverk?
Kontakt: Elin Pettersson, ansvarig studentnätverket
E-post: elin.pettersson@livsmedelsakademin.se

Om Studentnätverket

Studentnätverket består av unga och ambitiösa högskole- och universitets-studenter från vitt skilda utbildningar. De har bredd i bakgrund och studier som ger en dynamisk grupp med tvärvetenskaplig sammansättning.  Det som förenar studenterna är deras intresse för mat, dryck och livsmedelsnäringen. Deras idéer och arbete med uppdrag och case är grunden för utvecklingen av Livsmedelsakademins och branschens satsningar på att göra näringen än mer attraktiv.

Framöver finns det chans för fler av våra partner att dra nytta av studentnätverkets kunskaper och kompetens genom att anlita dem i skarpa uppdrag och case. Uppdragen skapar möjlighet för organisationer att betrakta sina problemställningar på ett nytt sätt. Samtidigt ger uppdragen studenterna en inblick i livsmedelsnäringen, möjlighet att nätverka och en chans att skapa relationer med framtida potentiella arbetsgivare.

Läs mer om hur du anlitar studenterna


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: