Livsmedelsnäringen stärks genom nytt samboavtal

Sverige är beroende av skånsk livsmedelsnäring, som står för nästan en fjärdedel av all produktion i landet. Näringen är både en del av lösningen och en del av problemet på miljö- och klimatområdet. Nu flyttar Livsmedelsakademin och Packbridge ihop, vilket innebär att arbetet för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsnäring stärks ytterligare.

Livsmedelsakademin och Packbridge är två starka organisationer som funnit i 25 respektive tio år. Tillsammans har de 250 medlemsorganisationer inom det privata näringslivet, offentlig sektor och forskning. Här samlas kunskap och kompetens som tillsammans kan bidra till att ta sig an de utmaningar som finns för att vi ska få en hållbar livsmedelskedja står inför.

-Tillsammans kan vi ta oss an de stora frågorna som enskilda parter inte kan lösa på egen hand. Vi får en kraftfull plattform som blir ett viktigt och positivt steg till att stärka Skåne som en stark livsmedelsregion, säger Lotta Törner, vd för Livsmedelsakademin.

Att utveckla en cirkulär livsmedelskedja, där resurserna används så effektivt som möjligt utan spill, är en av utmaningarna för livsmedelsnäringen. Här har de båda organisationerna redan ett tätt samarbete. Tillsammans med IUC Syd driver de ett projekt som går på djupet i orsakerna till matsvinn i hela livsmedelskedjan, från producent, grossist och handel till konsument. I början av 2020 kommer projektet föreslå ett antal åtgärder som livsmedelsnäringen kan göra för att minska matsvinnet.

-Skånes livsmedelsstrategi anger visionen att Skåne år 2030 ska ligga långt fram internationellt sett vad gäller den cirkulära ekonomin. Samhandling ska bidra till att en allt större del av maten förpackas i material som bidrar till ökad hållbarhet. Problematiken kring matsvinn är ett bra exempel där ett tätare samarbete mellan Livsmedelsakademin och Packbridge kan bidra till minskad klimatpåverkan. Framtidens förpackningar är designade på ett sätt som minskar matsvinnet, säger Marie Malmberg Lavsen vd på Packbridge.

Bland organisationernas medlemmar finns Orkla, Findus, Tetra Pak, Oatly, Axfood, Multivac, SYSAV, AR Packaging, Scanfill, Lantmännen, Lunds universitet och LTH, ett stort antal kommuner och innovativa SME.

Adress på MINC

Livsmedelsakademin och Packbridge finns nu tillsammans på MINC, ett viktigt nav för innovation i Malmö. Adress Anckargripsgatan 3.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: