Vinnova satsar tio miljoner kronor i ett projekt som ska få bort undernäringen hos äldre

Vinnova satsar sammanlagt tio miljoner i Livsmedelsakademins projekt Nollvision för undernäring hos äldre för de två kommande åren. Med Kävlinge kommun och stadsdelen Enskede/Årsta/Vantör i Stockholm som testbäddar där nya piloter ska genomföras, kommer sammanlagt fjorton privata företag, offentliga myndigheter och organisationer nu arbeta för att lösa problemet med undernäring. Resultatet ska bli en skalbar och tillgänglig arbetsmodell för Sveriges kommuner och landsting att implementera.

Merparten av de 1,9 miljoner som är äldre än 65 år bor hemma. Av dessa är fler än 60 procent undernärda eller riskerar att bli det. Till 2040 kommer antalet personer över 75 år öka dramatiskt, vilket kommer sätta ytterligare press på offentlig sektor och vård- och omsorg både med personella resurser och pengar.

Under ledning av Livsmedelsakademin har projektet hittills identifierat ett antal nyckelområden för att komma tillrätta med undernäringsproblematiken. Bland annat handlar det om att det är väldigt många offentliga och privata organisationer, beslutsfattare och anhöriga som på olika sätt ansvarar för den äldres välbefinnande.  Dessa arbetar ofta i stuprör, och med bristande kommunikation emellan sig, vilket gör att undernäringen kan komma smygande och vara svår att upptäcka. Målet nu är att genom samverkan och innovation skapa den individanpassade samhällsförändring som krävs för att lösa problemet med undernäring. I centrum för åtgärderna står måltiden och den äldre. Måltiden har en oerhört stor betydelse både för hälsan och välbefinnandet, skapar mening i livet, påskyndar läkningsprocesser och bidrar till social samvaro.

Bred uppslutning för att få bort undernäringen

Förstudien i projektet Nollvisionen för undernäring hos äldre har genomförts av Livsmedelsakademin, tillsammans med Kävlinge kommun, Högskolan Kristianstad, Orkla Foods Sverige, Fazer och Findus. I nästa fas kommer även Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Stockholms stad, Jämställd Utveckling Skåne, Cuviva, Mathem.se och Bergendahls food arbeta i projektet.

Fem projekt har valts ut av Vinnova

Nollvisionen för undernäring hos äldre är en av fem visionsdrivna innovationsmiljöer för att möta viktiga utmaningar inom hälsoområdet, som VInnova nu satsar totalt 50 miljoner kronor i. De övriga är 

  • Ett antibiotikasmart Sverige
  • Nollvision cancer
  • Informationsdriven hälso- och sjukvård genom AI-tillämpning
  • Sverige ledande inom avancerade terapier 2030

av

Etiketter: