Vd-ar inom livsmedelsnäringen ser möjligheter i Max IV

MAX IV i Lund kan jämföras med en supereffektiv röntgen, som kan tränga djupt in i alla ämnen. Detta öppnar upp för oändliga möjligheter för livsmedels- och förpackningsföretag att utveckla framtidens produkter. Hur dessa möjligheter kan tas tillvara, diskuterade vd-ar från Livsmedelsakademins och Packbridges partnerföretag på en nätverksträff igår.

Bland de många användningsområden som kom upp på mötet var cellulosabaserad plast, infrastruktur för återvinning av restflöden (cirkulär livsmedelskedja), hur man kan processa mat utan att förlora näringsämnen, kortare testperioder för växtförädling, skyddsbarriärer i förpackningar och hur mat kan anpassas till tarmfloran.

Koppling till innovationsstrategin

Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt pekar ut livsmedel som ett av sex viktiga strategiska områden att satsa på för Skåne. MAX IV och Foodhills är två innovationsanläggningar som möjliggör för livsmedelsföretagen i regionen att skala upp och utveckla.

Livsmedels- och förpackningsindustrin behöver hitta sin position, och göra en resa motsvarande den som skogsindustrin har gjort. Nu behöver vi ta fram en innovationsagenda där företag, akademi och samhälle tillsammans kan titta på de behov som finns, formulera mål, aktiviteter och jobba mot önskade effekter, säger Lotta Törner, vd för Livsmedelsakademin.

Max IV ger oss inom livsmedelsindustrin möjligheter att innovera inom hälsosamma och nyttiga livsmedel samt möjlighet att tillsammans med skogsindustrin ta en gemensam ansats mot cellolusabaserade förpackningar som kan ersätta fossil plast, säger Anders Carlsson Jerndal, vd på Pågen.

På MAX IV finns redan ett samarbete som heter Northern light, där akademi och industri samarbetar för att utveckla nya livsmedel. Detta samarbete kan en ny innovationsagenda knyta an till.

Kort om MAX IV

MAX IV är igång sedan 2016. Forskningsanläggningen genererar röntgenstrålar genom ljus som rör sig i en enorm hastighet i olika strålrör. Detta gör att man kan göra undersökning på en betydligt mer detaljerad nivå än vid vanlig röntgen.

Varje strålrör är designat för forskning inom specifika områden, t ex livsmedel, läkemedel, trä, proteiner och elektronik. Det finns plats för 25 strålrör, 16 är hittills byggda och i bruk. De flesta är finansierade av offentliga medel. Ungefär 30 procent av de experiment som genomförs har koppling till industrin.

Strålrören är öppna för alla. Det finns tre typer av tillgänglighet

  1. Öppen – kan ansöka om tid 2 ggr om året. Den bästa vetenskapen får tid, gratis. Kravet är att datan publiceras.
  2. Köpa stråltid. Resultaten tillhör köparen. Detta kostar 6200 kr per timme.
  3. Söka prova-på-pengar från Vinnova.

För många kan forskningsmiljön på MAX IV kanske kännas lite främmande och svårbegriplig. Men var lugn, de hjälper till att översätta problem till experiment och analysera resultatet!


Publicerat

i

,

av

Etiketter: