Goda råd till Balkan om finansieringsmodeller

Balkanländerna är kandidater till ett medlemskap i EU. Just nu är Livsmedelsakademins Per Simonsson Key Note Speaker på en konferens i Belgrad för att berätta om hur finansiella instrument för innovation i SME kan designas och implementeras.

Pers erfarenheter inom området kommer bland annat från hans roll som koordinator för INCluSilver, där vi designat ett finansieringsinstrument (vouchers) till SME för utveckling av produkter för personlig hälsa för äldre. INCluSilver är ett EU-projekt med nio medverkande länder, som Livsmedelsakademin driver. Lärdomar från INCluSilver kan användas i Balkans arbete med att utforma smart specialisering strategier finansieringsinstrument och cross border.

Här är Per Simonssons viktigaste råd till Balkan;

  • Kartlägg styrkor i respektive land/region noggrant så att SME får information om affärscaset i att samarbeta gränsöverskridande mellan länder
  • Anslut till megatrender så att det finansiella instrumentet stödjer relevanta insatser
  • Designa finansiella instrument som ger stöd både till utbudssidan (SME) och till efterfrågesidan (potentiella kunder) t ex sjukhus. Sjukhus behöver bygga kapacitet att ta in innovationer. På det sättet öppnas den offentliga marknaden för SME.

av

Etiketter: