Starkt stöd för Food Valley of Sweden

-Vi behöver Food Valley of Sweden – ett Silicon Valley för mat, där vi tillsammans kan skapa hållbara kretsloppsbaserade system för framtidens mat.

Det menade ett 60-tal tunga representanter för näringsliv, akademi och samhälle vid onsdagens Innovationsforum på Foodhills. För att möta framtidens krav på ett hållbart livsmedelssystem där inget går till spillo, räcker det inte med gradvisa förändringar, vi behöver stora systemförändringar.

Med på mötet fanns företrädare för industrin såsom ABB, Orkla och Findus, förpackningsindustrin och forskningen, främst SLU, Lunds universitet och Stiftelsen Lantbruksforskning. Även företrädare för odlare och handel fanns på plats.

Alla led i värdekedjan måste vara med i arbetet att utveckla en kretsloppsbaserad och hållbar livsmedelsproduktion, var en av slutsatserna från mötet. Foodhills, som ligger i Findus gamla lokaler i Bjuv, är en unik anläggning för att hitta innovativa lösningar för ett nytt cirkulärt livsmedelssystem.

– Ingen annan stans finns så stora och välutrustade lokaler som lämpar sig för tvärsektoriella möten, kunskapsutbyte och storskaliga testbäddar för nya innovativa lösningar, säger Lennart Svensson ordförande i Food Valley of Sweden.

Bakom inbjudan till Innovationsforumet stod Livsmedelsakademin och Food Valley of Sweden.

– Vi är många som vill bidra till bygget av ett cirkulärt livsmedelssystem, men vi måste arbeta tillsammans och inkludera alla delar i livsmedelskedjan, säger Lotta Törner, vd för Livsmedelsakademin. Det här är en startpunkt i arbetet.

-Sverige har goda förutsättningar att åstadkomma något riktigt bra när det gäller cirkulär livsmedelsproduktion. Om vi inte tar vara på våra möjligheter blir vi akterseglade av andra länder, säger Foodhills vd Bengt Persson och bjuder in till en fortsatt dialog mellan aktörerna längs värdekedjan tillsammans med Livsmedelsakademin och Food Valley of Sweden.

Foodhills tog över Findus anläggning i Bjuv i mars 2018. Foodhills vision är att bli ledande i Europa på system för cirkulär livsmedelsproduktion som bidrar till en hållbar global utveckling.  www.foodhills.se

Food Valley of Sweden är ett samarbete mellan Region Skåne, Innovation Skåne, Bjuvs kommun och Foodhills med stöd av Tillväxtverket, för att skapa ett referens- och utvecklingscenter för cirkulär livsmedelsproduktion i offentlig/privat samverkan.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: