Ensamhet ligger bakom många fall av undernäring hos äldre

En kvarts miljon äldre lider av undernäring eller riskerar att bli undernärda i sina egna hem. Ensamhet är en starkt bidragande orsak, men också brist på samarbete mellan offentlig och privat sektor och bristande utbildning kring mat hos ansvarig personal.

Undernäring kommer smygande och börjar ofta ganska tidigt. Det är tråkigt att äta ensam, man har enformiga dagar och känner ingen hunger, och då tar man en macka istället för middag. En riskfaktor är när en i paret går bort. Då blir den andra ofta undernärd på grund av depression. Vid Livsmedelsakademins innovationsgille i Malmö den 10 april pratade vi om de bakomliggande orsakerna till undernäringen och vilka innovationer som krävs för att råda bot på den.

– Jag har bara stött på en senior som äter för att det är gott och roligt. En sådan blir inte undernärd i första taget. Vad som är gott är individuellt, men vi kan göra det roligt. Måltid och social samvaro är så starkt kopplade, säger Johannes Bragazzi, måltidsansvarig enhetschef för hemvården i Kävlinge kommun.

Redan nu finns det många goda exempel på åtgärder som fler kommuner skulle kunna ta till sig.

Johannes Bragazzi har till exempel infört en kioskvagn med mellanmål till de äldre, med inspiration från Harry Potter. Detta har inte bara ökat intaget av mellanmål utan också fått de äldre att börja prata om mat. Matlag för äldre och sällskap via ipad med andra som äter samtidigt är andra exempel på ganska enkla åtgärder.

Mycket av ansvaret för måltiderna hamnar naturligt idag hos hemtjänsten, men i framtiden kan det vara andra aktörer som hjälper till.

– Det finns ibland en brist på samabete mellan offentlig och privat sektor, vilket gör att man inte har arenor för att träffas och för att bygga upp ett fungerande ekosystem kring den äldre, säger Lotta Törner, vd på Livsmedelsakademin. Ett område där offentlig och privat sektor måste dela gemensamma mål är vid upphandlingar.

– Tänk om offentliga upphandlingar skulle ställa krav på social samvaro i anslutning till leveranser av äldremat, säger Mats Andersson, ansvarig för samarbeten med hemtjänster på MatHem. Som det är idag är upphandlingsunderlaget 64 sidor och det ställer krav på allt från egenskaper som maximi- och minimivärden för kött till systematiskt miljöarbete, men det står inget om den sociala aspekten. Som det är idag avgörs upphandlingarna på utbudet av 20 basvaror och priset. Detta gör dessutom att de äldre i många kommuner inte kan få till tillgång till olika typer av specialkost för äldre, för vinnaren av upphandlingen har inte detta i sitt utbud.

Även brist på utbildning kring mat och nutrition bidrar till undernäring.

– I undersköterskeutbildningen fick jag ingen utbildning kring mat, och det är en stor brist eftersom så mycket av ansvaret idag ligger hos hemtjänsten, säger Ann-Christin Drotth, specialistundersköterska i Kävlinge kommun, som också föreslår att matintresserade inom hemtjänsten borde fångas upp och ges utrymme att driva frågan i sina grupper.


av

Etiketter: