Affärsmöjligheter för lokal fisk på en lokal marknad

Fisk och fiske har hamnat i bakvattnet när vi pratar lokal mat, och det är sällan som butiker eller restauranger skyltar med att de säljer närfångad fisk till sina kunder. I fiskdisken är informationen om fisken ofta begränsad till art, fångstområde och vilket redskap eller fångstmetod som använts. I ost- och charkdisken är det annorlunda. Här berättar man gärna och ofta om råvarornas ursprung – vem som odlat, fött upp och varifrån osten eller biffen kommer. Detsamma skulle kunna bli verklighet i fiskdisken och på restaurangmenyn.

Berätta att fisken kommer från Rackaputt

Det finns stora utvecklings- och affärsmöjligheter på en relativt outforskad marknad för den som fiskar, förädlar och säljer lokalt landad fisk. Detta engagerar nu ett stort antal yrkesfiske, grossister, butikspersonal, kockar och myndigheter. Bland annat vill de hitta sätt att tillsammans se till att berättelserna om fisken förmedlas, hela vägen från fiskare till konsument. Till exempel vem som fiskat, på vilket fartyg och vid vilka specifika platser, för liksom på land finns namngivna fiskeplatser såsom “Rackaputt” i Hanöbukten eller “Salen” utanför Kåseberga. Engagemanget kanaliseras genom projektet Färsk fisk från hav till bord som Livsmedelsakademin driver tillsammans med Marint centrum i Simrishamn.

Ulrika och Per Isaksson, yrkesfiskare som också säljer sin egen fisk under namnet Helgas fisk, berättar om hur viktig den personliga relationen med kunderna är. Deras kunder vill träffa och handla direkt av en yrkesfiskare.

Niklas Talevski, färskvaruchef på ICA Kvantum Emporia och krögare, är en av de som efterfrågar storyn bakom fisken han säljer. Han menar att alla i ledet, från fiskare till säljare, kan ta mer betalt om man kan berätta att fisken är fångad i närområdet. Jannike Briesenland-Lister som är kock på Sydkustens at Pillehill, håller med Niklas och vill gärna ha mycket detaljinformation att berätta för gästen, men menar att mycket av den verkar tappas på vägen.

Fisk i säsong är relativt okänd

Precis som för annat vilt är vissa fiskarter en säsongsråvara, där kvaliteten varierar under året. Yrkesfiskaren vet när det är säsong för olika fiskarter, men det är något som kan vara svårt att förmedla till en restaurang. Kaveh Hosseinpour är grossist. Han menar att det är en utmaning att få krögare att förstå att man ska servera fisk i säsong – inte bara torsk och lax.

Samarbete i hela kedjan

För att mer fisk från skånskt kustnära fiske ska säljas till skånska konsumenter behövs en ny typ av samarbete där yrkesfiskare, grossister, butiker och restauranger tillsammans hittar sätt som möjliggör att informationen om fisken färdas från yrkesfiskaren, hela vägen ut i fiskdisk och matsalar. Restauranger och butiker behöver också börja efterfråga fisk med lokalt ursprung i större utsträckning. Kanske genom att en fysisk lapp med information följer med fisken i kedjan, eller kanske en direktkontakt mellan yrkesfiskare och krögare och butikspersonal. Diskussionerna om hur det ska gå till har precis börjat. De fortsätter inom projektet Färsk fisk från hav till bord.

Om projekt Färsk fisk – från hav till bord

Under 2018 – 2020 driver Livsmedelsakademin och Marint centrum ett projekt för hållbart fiske i södra Östersjön där tillgången till färsk fisk ökar, småskaligt kustnära fiske gynnas och fiskesamhällena lever. Projektet finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden via LEADER Sydöstra Skåne.

Vill du också vara med och driva utvecklingen? Har du frågor och funderingar kring lokal fisk? Kontakta projektledare Elin Pettersson, elin.pettersson(at)livsmedelsakademin.se


av

Etiketter: