Solbruk

Solenergiproduktion på jordbruksmark 

Att använda jorden för att både producera mat och solenergi – solbruk – kan vi göra det i Skåne? Vilka grödor och solcellssystem är i så fall bäst att kombinera för att optimera produktionen av BÅDE livsmedel och el? Nu kraftsamlar vi för ett kommande forskningsprojekt om solbruk. 


Intresset för kombinationen jordbruksproduktion och solceller på jordbruksmark är högt. På flera platser runtom i världen genomförs studier och tester för att undersöka hur mark på bästa sätt kan användas för att kombinera solelproduktion och livsmedelsproduktion, så kallat agrivoltaics, eller solbruk. 

Vi vill nu tillsammans med Region Skåne undersöka intresset för att skapa ett forskningsprojekt i Skåne, där forskare på en testanläggning undersöker hur jordbruk och solproduktion effektivt kan kombineras på samma mark utifrån våra skånska förhållanden. Vilka grödor passar? Hur ska solcellssystemet designas? Hur kan yta som inte går att skörda användas? Hur kan biologisk mångfald gynnas? Hur mycket mat och el kan marken ge? Och hur kan kombinationen bidra till att stärka lantbrukarens hållbarhetsaffär och den skånska produktionen av både livsmedel och el? 

Under första månaderna 2023 genomförs en workshopserie med syftet få ihop de olika delarna som behövs för att skapa ett forskningsprojekt med en testanläggning för solbruk någonstans i Skåne. Workshops kommer hållas 25 januari, 7 februari, 16 februari och 1 mars.

Välkommen att vara med och fundera kring vad som vore intressant att undersöka, diskutera framtida affärsmöjligheter och anmäl intresse att delta i fortsatt arbete.


Workshop 25 januari

Målgrupp 

Träffen arrangeras av Region Skåne i samarbete med Livsmedelsakademin och riktar sig till aktörer som är intresserade av att ingå i ett forskningsprojekt som tittar på kombinationen av livsmedels- och solelsproduktion i Skåne, till exempel markägare, lantbrukare, energibolag, akademi, livsmedelsföretag, länsstyrelsen, kommuner och utvecklingsfrämjande aktörer. 

Sprid gärna inbjudan till de du tror kan vara intresserade. 

Program 

  • Solbruk i Skåne – vad och varför? 
  • Bengt Stridh från Mälardalens Universitet presenterar upplägg och resultat från en forskningsanläggning om solbruk i Mälardalen 
  • Workshop kring hur ett forskningsprojekt om solbruk i Skåne skulle kunna utformas 

Workshopen är just nu fullbokad, men anmäl dig gärna till väntelista genom detta formulär: Anmälningslänk 

För frågor kontakta: Pernilla.Fagerlin@livsmedelsakademin.se