Offentlig måltid 2020-2022

På uppdrag av Region Skåne har Livsmedelsakademin lett en initiativgrupp för “offentlig måltid”. Syftet var att få fram aktuella prioriteringsområden för Skåne inom ramen för den regionala livsmedelsstrategins samhandlingsområde “Mat för livskvalitet och hälsa”.

I oktober 2019 presenterade vi förslag för Region Skåne på insatsområden för att förbättra den offentliga måltiden.

Den regionala livsmedelsstrategin tar upp samhandslingsområdet ”Mat för livskvalitet och hälsa” som ett viktigt utvecklingsområde. Den offentliga måltiden är högt prioriterad. Visionen för dess framtid är:

”I Skåne är den offentliga måltiden föregångare för upphandling av närproducerad och miljövänlig mat. Måltiden inom offentlig verksamhet skapar positiva möten och är en smakupplevelse som bidrar till hälsa för både ung och gammal.”

Viktiga insikter

Under projektet har flera olika relevanta aktörer blivit intervjade om vilka områden som ses som mest relevanta och hur de skulle vilja delta i utvecklingsarbetet. Aktörerna kommer från livsmedelsbranschen, men även kringliggande branscher, offentlig sektor, forskning, myndigheter, klusterorganisationer och ideella organisationer i och runt Skåne. Följande områden önskar deltagarna se en ökad innovationstakt och nya samarbetsformer inom, i prioriteringsordning:

  1. Omställning till ett hållbart cirkulärt agerande genom hela livsmedelskedjan
  2. Se över kompetensförsörjningen och gör branschens yrken mer attraktiva
  3. Mat som prevention – få fram värdet av mat som en del av vården
  4. Ökad måltidsglädje och att skapa mer attraktiva måltidsmiljöer
  5. Förenkla administrationen kring offentlig upphandling, öka flexibiliteten
  6. Individanpassad kost för ökad hälsa framförallt i vård och äldreomsorg
  7. Ökad användning och betydelsen av gröna livsmedel och förpackningar
  8. Attitydförändring kring mat och måltider – öka värdet på mat och måltider

För mer information, kontakta:
Martina Avasoo Barte, Livsmedelsakademin