Livsmedelsakademins studentnätverk


Har ditt företag en utmaning där ni behöver nya infallsvinklar och innovativa lösningar? Livsmedelsakademins studentnätverk erbjuder sin kompetens och expertis för att arbeta med case och uppdrag. Anlita studenterna för att få nya infallsvinklar och tankar kring era utmaningar.


Studenterna

Studentnätverket består av unga och ambitiösa högskole- och universitetsstudenter från olika utbildningar. Deras bredd i bakgrund och studier ger en dynamisk grupp med tvärvetenskaplig sammansättning. Det som förenar studenterna är deras intresse för mat, dryck och livsmedelsnäringen. Deras idéer och arbete är grunden för utvecklingen av Livsmedelsakademins och branschens satsningar på att göra näringen än mer attraktiv.

Livsmedelsakademins studentnätverk är vilande under hösten 2022.


Ta stöd av studentnätverkets vassa kompetens

Med hjälp av studentnätverket kan organisationer prova ett annorlunda sätt att arbeta med sina frågeställningar, genom att fråga dagens studenter och morgondagens medarbetare hur de ser på frågan. I arbetet med skarpa uppdrag ställer de frågor och utmanar invanda tankesätt. Deras vitt skilda bakgrunder och studieområden bäddar för en mångfald av infallsvinklar, idéer och innovativa förslag och resultat.

Det skapar möjlighet för organisationer att betrakta sina problemställningar på ett nytt sätt. Samtidigt ger uppdragen studenterna en inblick i livsmedelsnäringen, möjlighet att nätverka och en chans att skapa relationer med framtida potentiella arbetsgivare.


Hur går det till att anlita nätverket?

Företaget eller organisationen skickar in förslag på ett case eller uppdrag. Livsmedelsakademin koordinerar uppdraget med studentnätverket och förmedlar kontakt mellan företag och studenter. Studenterna arbetar med uppdraget under överenskommen tid, med stöd från Livsmedelsakademin. Lösningar presenteras på det sätt som företaget önskar, exempelvis i en muntlig presentation, rapport, eller på annat sätt.

Inget uppdrag för litet

Uppdragens karaktär varierar och kan handla exempelvis om utveckling av koncept, tjänst eller produkt, eller att arbeta med förslag kring marknadsföring eller strategi.  Studenterna kan också fungera som referensgrupp, om ni exempelvis vill veta mer om hur unga ser på er produkt eller tjänst.

Upplägget beror på vad som passar frågeställningen bäst, allt från enstaka tillfällen till något som sker under ett par veckor. Det viktigaste är att frågeställningen är avgränsad och tydlig, men vi hjälper till att diskutera fram format och en omfattning som fungerar.


Stor bredd på ämnen i uppdraget

Vi har satt samman studentnätverket för att ha en bredd i utbildningar, därför kan man också tänka brett när det kommer till ämnen. Vi ser att studentnätverkets styrka är att de ser på alla frågor med ögon utifrån, och därmed har ett friare tankesätt. Om ni har en tanke om ett ämne ni vill arbeta med hjälper vi er gärna med att formulera ett uppdrag.

Exempel på uppdrag

  • Trendspana kring en specifik trend, område eller produkt, analysera innovationsområden och presentera möjligheter för uppdragsgivaren
  • Agera testpanel för ny produkt / koncept
  • Ta fram nya lösningar, koncept eller produkter i en workshop, tex en förpackningslösning eller marknadsföringskoncept
  • Diskutera och analysera en konkret fråga som ex vis: Hur kan livsmedelsföretagen attrahera 90-talister på bästa sätt? Är insekter en framtida möjlighet för oss som företag? Hur uppfattar studenter oss som potentiell arbetsgivare?

Tidigare har studentnätverken exempelvis gjort en trendspaning kring hur vi kommer äta 40 år fram i tiden, undersökt hur ett företag uppfattas som arbetsgivare av studenter (employer branding), och djupdykt i ungas kunskap om cirkulär bioekonomi.


Livsmedelsakademins studentnätverk är vilande under hösten 2022.
För mer information och för att anmäla intresse för att bli medlem i nätverket,
kontakta Sara Fredström.