Förstudie för ett cirkulärt utvecklingscentrum i Skåne


IUC Syd (koordinator), Livsmedelsakademin och Packbridge har tillsammans fått pengar av Region Skåne för att skriva en EU-ansökan om att utveckla ett fysiskt och virtuellt utvecklingscentrum för cirkulär ekonomi med inledande fokus på livsmedel. Syftet är att kunna hantera utmaningar och stärka förmågan att utveckla hållbara värdekedjor inom näringslivet. Förstudien fokuserar på livsmedelssystem som kan ta vara på restflöden från livsmedelsproduktionen och minska matsvinnet. Att bygga upp ett cirkulärt utvecklingscentrum är ett av insatsområdena i Skånes innovationsagenda för livsmedel.


Livsmedelssektorn är en viktig sektor i Skåne. Genom denna insats vill vi stödja företag i att ta steg mot en mer cirkulär livsmedelsproduktion. Detta för att uppnå ökad produktivitet och ett hållbart matsystem – vilket också Regionala utvecklingsnämnden har satt som mål”

Anna Jähnke, Ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne.

I arbetet med ansökan följer vi produkter från två företag, Absolut vodka och Culinar för att identifiera vilka värden som finns i sidoströmmar och restflöden från produkternas hela livscykel, och vilka möjligheter som finns att ta tillvara dessa. Genom kartläggningen vill vi få ökad kunskap och insikter om vad som behöver göras, av vem och hur för att utveckla en cirkulär ekonomi inom livsmedelsnäringen.

Ansökan till EU ERDF Skåne Blekinge Programmet, Interreg South Baltic och Horizon Europa ska lämnas in i mars 2022. 


Svinnet kring broccolin väckte tankar på ett cirkulärt utvecklingscentrum

Stor del av näringen går förlorad

Broccoli är en näringsrik växt som odlas i Sverige och övriga Europa. Förutom själva buketten finns det också både rikligt med smak och näringsämnen i bladen och stjälkarna. Broccolibuketterna skördas för hand i olika omgångar och trimmas ner till en vikt på 250-350 gram eftersom detaljhandeln säljer dessa styckvis och inte per kilo. Resterna, det vill säga blad, stjälkar, stammen och en del buketter från broccoliplantan som såtts, vattnats, gallrats, gödslats och på andra sätt blivit omhändertagen under sin uppväxt plöjs ner i jorden.

Projekt för att ta tillvara på mer av broccolin

Enormt slöseri, tänkte Rickard Albin, innovationschef på Culinar, och tackade ja till förfrågan från SLU om att vara med i ett projekt där man skulle titta på hur stam, blad och stjälkar bättre kunde tas tillvara. Projektet påbörjades i oktober 2018 och kommer att avslutas i december i år.

Broccolipulver av blad och stjälkar

Sommaren 2019 skördades de första stjälkarna och bladen. Dessa tvättades, blancherades, torkades och maldes både till lite grövre bitar åt Fazers brödbak och till pulver åt Culinar som testade det i en mängd olika applikationer, allt från olika såser till smaksättning av färsprodukter. Broccolipulvret från blad och stjälkar blev snabbt en uppskattad råvara med god smak och bra näringsvärde och med ett brett användningsområde.


Kommer inte vidare utan anläggningar

Men medan jordbruken nu står beredda att ta hand om hela broccoliplantan och livsmedelsindustrin är på hugget, står Sverige utan anläggningar som kan hantera förädling såsom tvättning, blanchering, torkning och malning. Projektet började som ett initiativ för att minska matsvinnet genom att ta tillvara mer av broccolin, men har gett värdefull insikt också i hur stora brister det finns i förädlingskedjan från primärproduktion till livsmedelsindustrin.

Budskapet är tydligt

Vi behöver bygga upp regionala enheter för förädling av våra svenska jordbruksprodukter med processer som rensning, tvättning, skalning, blanchering, torkning, malning o s v. Skåne, med Sveriges bästa åkermark, kan vara först med att bygga upp en sådan anläggning!