DigIT Hub AI

Genom DigIT Hub AI hjälper vi företag i Skåne och Blekinge att utveckla sina företag med hjälp av AI – Artificiell Intelligens.


Tio organisationer och tre universitet i Skåne och Blekinge har gått samman i ett gemensamt projekt för att hjälpa små- och medelstora företag förbättra sin verksamhet med hjälp av artificiell intelligens (AI). Fokus ligger framför allt på användningsområden som bidrar till ökad affärsnytta, klimatnytta och jämställdhet.

Projektmål:

  • Hjälpa små och medelstora företag att förstå affärsvärdet av artificiell intelligens. 
  • Utföra en AI-mognadsanalys hos företag och föreslå lämpliga steg framåt.  
  • Ge stöd för implementering av faktiska AI initiativ i organisationerna 

 


Projektperiod: december 2021 – Oktober 2023 

Projektägare: Mobile Heights 

I samverkan med: Livsmedelsakademin, Media Evolution, IUC Syd, Sustainable Business Hub, Packbridge, Blue Science Park, Netport Science Park, Techtank och Jämställd Utveckling Skåne. Lunds Universitet, Malmö Universitet och Blekinge Tekniska Högskola bidrar med utbildningar samt tillgång till AI-forskare och studenter för företagen. 


För mer information kontakta Douglas Almquist

Webbsida: https://digithubai.se/


Initiativet är en del av EU:s ambition att använda digital teknik för att stimulera en grön och hållbar återhämtning efter pandemin. DigIT Hub AI samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Satsningen finansieras av EU, Region Skåne och Region Blekinge.