Etikett: corona

  • Undernäring leder till ökad infektionsrisk

    Undernäring leder till ökad infektionsrisk

    Är man över 70 år ska man vara extra försiktig för närvarande, det kan knappast ha undgått någon. Ju äldre vi är, desto mer drabbade verkar vi vara av Coronaviruset och desto större är risken för ett livshotande läge. Detta beror på flera orsaker, men undernäringen bland äldre tycks vara en bidragande faktor.