Höjd kompetens tack vare Kompetensframgången

Utbildningar i ledarskap, riskanalys (HACCP) och de vanligaste Office-verktygen. Det är några av de utbildningar som anställda på ett antal små- och medelstora företag just nu erbjuds. Företagens kompetens- och utbildningsbehov har framkommit genom kompetenskartläggningar i projektet Kompetensframgången Livsmedel, och syftet är att öka bolagens produktivitet.

Just nu driver Livsmedelsakademin, tillsammans med systerorganisationen IUC Syd, projektet Kompetensframgånge Livsmedel som handlar om framtida kompetensutvecklingsbehov hos livsmedelsföretag som vill växa och expandera i Skåne. I projektet erbjuder vi små och medelstora företag en kartläggning av framtida kompetensgap och hur dessa kan överbryggas för att företaget ska kunna växa och vara konkurrenskraftig med hjälp av verktyget Mind the Gap.

Efter ett antal kompetenskartläggningar under 2022 erbjuds nu fyra bolag skräddarsydda utbildningar för att täcka vissa av de identifierade kompetensglappen. De identifierade behoven handlar t.ex. om grundläggande datorkunskap bland produktionspersonal inför digitaliseringssprocesser, och kunskap om fallgropar inför exportsatsningar.

Utbildningarna genomförs utifrån respektive bolags individuella behov. Vissa utbildningar sker digitalt och individuellt medan andra sker fysiskt i grupp. Vissa utbildningar, t.ex. inom ledarskap, sker med deltagare från flera olika bolag, för att ge deltagarna ett utökat utbyte med varandra.

Är ni också intresserade av att genomföra en kompetenskartläggning genom Mind the Gap? Hör av dig till Amanda Allvin, så kan vi berätta mer!

Verktyget Mind the Gap synliggör framtida kompetensgap i verksamheten. Verktyget består av två delar där minst tre personer från ert företag deltar. Vi guidar er i processen och hjälper er att skapa värdefulla insikter. Efter insatsen kommer ni att ha en handlingsplan för att kompetenssäkra verksamheten mot era mål.  


Publicerat

i

av

Etiketter: