fyra bilder med människor som pratar med varandra

Tema hållbart på senaste vd-nätverket

Förra vd-nätverket för Livsmedelsakademins och Packbridges medlemmar handlade om hållbarhet kopplat till livsmedelsnäringen. För första gången fick vi också en presentation av den cirkulära utvecklingshubben för livsmedel som ska växa fram under de kommande åren.

Här följer några utvalda inspel och reflektioner från dagens talare kring livsmedelsföretagens roll för en hållbar framtid:

· Hållbarhet kan inte nås enbart genom lagstiftning, det blir alltför snävt om man bara fokuserar på sådant som återvinning och prevention. Duni är ett exempel på företag som satsar på en fullt cirkulär affärsmodell där produkterna är designade med minsta miljö- och klimatpåverkan. De ska kunna återanvändas eller tas tillbaka via t ex ett pantsystem för att omvandlas till nya produkter. (Erland Riis Lavsen, Duni)
· Alla jobbar cirkulärt, men inte med varandra. Cirkuläritet kräver samarbete. Vi kan nå ännu längre genom att utöka möjligheterna för delningsekonomi – gå från att äga till att använda (jämför bilpool), och från produkt till service (Fredrik Nilsson, Lunds universitet).
· Mat förtjänar mer uppmärksamhet som förändringskraft. Matsystemet har enorm potential att gå från att orsaka miljöproblem till att lösa dem. I Skånes satsning på en cirkulär utvecklingshubb för livsmedel kommer företag kunna samarbeta med varandra, med universitet och offentliga organisationer för bland annat kunskapsutbyte och tillgång till rätt infrastruktur (t ex test och demoanläggningar) (Emma Rydström, Livsmedelsakademin)

Vd-nätverket hölls på Saturnus där Vd Edward Liepe och sonen Ludwig Liepe berättade om familjeföretagets resa från start till nutid. Tillsammans med delar av femte generationen, sönerna Ludwig och Filip, intensifieras nu Saturnus hållbarhetsarbete inom både produktionen och sortimentet.


Publicerat

i

av

Etiketter: