personer runt ett bord som diskuterar en handlingsplan som ligger på bordet

Skåne ska bli Sveriges ledande region för växtprotein

Skånes ledande aktörer i livsmedelsnäringen ställde sig igår bakom handlingsplanen Skånebönan. Nu ska ett stort antal aktiviteter genomföras för att öka odlingen av proteingrödor och att bygga ut vidareförädlingen.

Mötet igår var det andra där företrädare för skånska livsmedels- och lantbruksföretag, universitet och forskningsinstitutioner samlades på Residenset i Malmö. Vid mötet presenterades handlingsplanen Skånebönan. Målet är att få fart på den skånska livsmedelsproduktionen av proteingrödor, som ärtor, bönor, linser och lupiner. Samtliga deltagare ställde sig bakom handlingsplanen, som tagits fram gemensamt.

Marknaden för växtbaserade proteinprodukter har vuxit med 16 procent per år de senaste tre åren. Merparten av råvarorna importeras, även när det gäller växtbaserade proteinprodukter som framställs i Sverige. Den svenska växtproteinodlingen har visserligen ökat under senare år, men det mesta går till djurfoder.

– Vi är övertygade om att konsumenterna vill handla svenskt även när det rör sig om växtproteiner, men de svenska grödorna räcker inte till. Handlingsplanen syftar bland annat till att skapa trygghet för svenska lantbrukare att våga odla proteingrödor, säger Lotta Törner, VD för Livsmedelsakademin som lett arbetet med handlingsplanen.

– Det uppstår en fantastisk handlingskraft när vi går samman från olika delar av samhället. Här arbetar vi tillsammans: lantbruksnäringen, forskningen, företag och myndigheter. Vi är alla helt överens om att Skåne ska bli en ledande region för växtprotein. Mer svenska råvaror gör oss mindre beroende av import, vilket stärker Sveriges krisberedskap, säger Åsa Lindberg, landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen Skåne.

Handlingsplanen preciserar fyra steg som på sikt ska leda till ökad produktion av skånska proteingrödor och utbyggd vidareförädling.

 • Att garantera beställningar av proteingrödor från industrin och handeln
 • Skapa fler berednings- och förädlingsanläggningar i Sverige
 • Sprida aktuell kunskap så att den skapar nytta
 • Att se till att det blir en nationell fortsättning efter handlingsplan

– Orkla Foods Sverige vill hjälpa till att underlätta för jordbruket att kunna satsa på proteingrödor, för att i sin tur möjliggöra utveckling av konsumentprodukter baserade på skånska/svenska ärtor och bönor, säger Richard Clerselius, utvecklingschef på Orkla Foods Sverige.

Orkla Foods är ett av livsmedelsföretagen som ska säkerställa att jordbruket får beställningar på proteingrödor.

För mer information, kontakta:

Åsa Lindberg, landsbygdsdirektör, Länsstyrelsen Skåne, 010- 224 16 99

Lotta Törner, vd, Livsmedelsakademin, 0705-80 59 09

Richard Clerselius, utvecklingschef Orkla Foods Sverige 070 -994 47 91

Dessa har deltagit i arbetet med handlingsplanen Skånebönan:

 • Hushållningssällskapet
 • Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
 • Lantmännen
 • Länsstyrelsen Skåne
 • Lunds Tekniska Högskola (LTH)
 • Orkla Foods Sverige
 • Pernod Ricard/The Absolut Company
 • Region Skåne
 • RISE
 • Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
 • Sweden Food Arena

Här hittar du handlingsplanen


Publicerat

i

av

Etiketter: