fem män och en kvinna sitter längs ett bord och tittar mot kameran. ett antal journalister sitter med ryggen mot kameran. En kvinna i orange klänning står vid kanten.

Skånsk livsmedelsnäring och politik kräver omedelbara åtgärder kring elpriset

Skånska livsmedelsnäringen går på knäna på grund av de höga elpriserna. I slutänden drabbar det konsumenter i hela Sverige med kraftigt höjda matpriser. Redan i år har matpriserna ökat med 10 procent. Idag kallade livsmedelsnäringen och företrädare för partierna i regionfullmäktige Region Skåne till en gemensam presskonferens med en riktad uppmaning till riksdagens politiker: Jämna ut elpriserna i Sverige, nu! Hela landet behöver ta ansvar för den svenska livsmedelsproduktionen.

– Detta är en ödesfråga för södra Sverige, där livsmedelsnäringen är en viktig basnäring. Elprisområdena behöver ändras, säger Lotta Törner, vd på Livsmedelsakademin som samlat näringsliv och politik för en gemensam aktion.

-Stockholm behöver vakna nu, och åtgärda snedfördelningen svensk elprissättning. Både genom att Svenska kraftnät tar sitt stora överskott och börjar med återköp av svensk el och genom att vi tar bort elområdena säger Anna Jähnke (M), ordförande i utvecklingsnämnden Region Skåne.

-Den yttersta konsekvensen av riktigt höga elpriser (vilka vi sett den senaste veckan) kan långsiktigt leda till att energikostnaden kommer omöjliggöra produktion i Sverige och på så sätt stoppa vår förädlingsprocess, säger Hans Holmstedt, vd på stärkelseproducenten Lyckeby.

De höga elpriserna är inte en regional angelägenhet, den är nationell. 50 procent av Sveriges livsmedelsproduktion sker i Skåne, för södra Sverige är siffran 90 procent (eprisområde 4 respektive 3). I Skåne är elen periodvis 100 gånger högre än i Norrland, vilket gör svensk livsmedelsproduktion betydligt dyrare än nödvändigt.

Konsekvenserna av den dyra elen är allvarliga:

  • Dyrare mat – konsumenterna får betala dyrt för maten, och detta riskerar att hålla i under lång tid framöver.
  • Livsmedelsförsörjning i kristid – Idag är varannan tugga svensk, resten produceras i utlandet. Sverige behöver ett fungerande inhemskt jordbruk och en livsmedelsproduktion som kan trygga livsmedelsförsörjningen.
  • Miljöaspekten – de höga elpriserna stoppar upp många företags möjlighet att ställa om från fossilfri energi. Pengarna går till elräkningen istället.
  • Konkurrensfråga – skillnaden i elpris mellan norr och söder snedställer konkurrensen mellan norra och södra Sverige.
  • Risk för arbetslöshet – det finns en risk för nerdragningar, nerläggningar eller att företag flyttar produktionen till utlandet, med arbetslöshet som följd.
  • Svenskproducerat i mathyllorna – folk väljer utländskt när den svenska maten blir för dyr. I Sverige har vi bland världens strängaste djurlagstiftning och ett klimat som gör att vi kan ha ett miljövänligare jordbruk än i många andra länder.

Som läget är nu, när inga politiska åtaganden görs riskerar vi svensk livsmedelsproduktion.


Publicerat

i

av

Etiketter: