GO – grön omstart för en innovationsstark livsmedelsnäring i Skåne

Startups, små och medelstora livsmedelsföretag ska få det stöd de behöver för att kunna växa hållbart och skapa nya arbetstillfällen i spåren efter Corona. Därför satsar nu React-EU och Region Skåne totalt 6 000 000 kronor i ett skånskt tvåårigt projekt som ska leda till ett sömlöst och anpassat innovationsstödsystem.

Covid-19 har haft stor inverkan på livsmedelsnäringen. Regeringen klassade näringen som samhällskritisk, vilket bland annat betyder att vi behöver öka självförsörjningsgraden i Sverige. Pandemin har också lett till nya preferenser hos konsumenterna. Enligt Ekologiska Producentbarometern 2020 tror över hälften av svenska livsmedelsföretag att närproducerat kommer att vara det mervärde som efterfrågas mest av konsumenterna de närmaste fem åren. Ursprung och produktionssätt har blivit allt viktigare.

Samtidigt som tillgången på svenska livsmedel behöver öka, kan vi se en trend där stora livsmedelsföretag köps upp och flyttar både beslutskraft och utveckling utomlands. I Skåne finns en mängd startups, små och medelstora företag som i många fall skulle kunna bidra till både ökad självförsörjningsgrad och erbjuda det konsumenterna efterfrågar, men de har svårt att växa.

  • Att bygga upp en storskalig produktion tar tid och kräver stora investeringar. Många företag kommer inte över det som kallas “dödens dal” där bristen på testanläggningar, riskvilligt kapital och möjlighet till skalbar produktion är ett stort hinder. Det är detta vi nu ska jobba med, säger Lotta Törner, vd på Livsmedelsakademin, en av organisationerna som ska leda arbetet.

Syftet är att se hur man kan skapa ett sömlöst stöd för företag inom livsmedels- och förpackningsnäringen att växa fortare och mer hållbart utifrån sina unika förutsättningar hela vägen från startup till export.

  • Under två år ska 25 företag vara med och testa hur olika aktörer i innovationsstödsystemet samarbetar och samordnar sina insatser. Målet är att utveckla ett sömlöst system som är anpassat efter företagens behov utifrån var de är i sin tillväxtresa, säger Christian Nyhlén, vd på Krinova Incubator & Science Park.
  • Maten är den största enskilda orsaken till globala miljöproblem och framtidens livsmedelskedja står inför stora utmaningar. Tillsammans med Livsmedelsakademin och Krinova är vi redo att driva en långsiktig kraftsamling för ett hållbart livsmedelssystem i Skåne, säger Marie Malmberg Lavsen, vd på Packbridge.

Ett antal stora livsmedelsföretag kommer också spela en viktig roll i projektet. De stora företagen får pitcha sina utmaningar och behov för en panel av små och medelstora företag som enskilt eller i samverkan kan utveckla lösningar. Små företag med nya idéer, affärsmodeller och produkter behöver komma in i värdekedjan för livsmedel med sina tjänster och produkter. Stora företag behöver nya idéer, tekniker, kunskaper och produkter för att möta sina utmaningar och öka sin tillväxt.

Projektet leds av klusterorganisationerna Livsmedelsakademin, Packbridge och Krinova Incubator & Science Park. React – EU är en insats inom EUs regionalfond som ska stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning efter coronapandemin.

Fakta

Livsmedelsbranschen i Sverige består i dag av cirka 300 000 företag. Mer än 99,99 % av företagen räknas som SME (företag med färre än 250 anställda enligt rapporten ”Livsmedelskedjans nationella innovationssystem (2021)” från Sweden Food Arena.

Projektet är en del av den innovationsagenda för livsmedel och förpackningar som Livsmedelsakademin, Packbridge, Krinova, representanter för lärosätena och näringslivet arbetat fram på uppdrag av Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS).

Kontaktinformation:

Lotta Törner, vd på Livsmedelsakademin, 070-580 59 09

Marie Malmberg Lavsen, vd på Packbridge, 076 – 854 36 89

Christian Nyhlén, vd på Krinova Incubator Science Park, 0733 – 66 75 76

Ingrid Landgren, ordförande Skånes innovationsagenda för livsmedel och förpackningar, 070 – 542 80 55


Publicerat

i

av

Etiketter: