Ovanlig gräshoppsfika avslutade årets studentnätverk

Ett smakprov på insektsbars av gräshoppor och en digital fika med Aron Tendler från vårt partnerföretag Eat:em som säljer livsmedel av insekter, avslutade årets aktiviteter för studentnätverket. Gott tyckte de flesta av studenterna, och de var överens om att det inte var sista gången de åt insekter.

Insekter för klimatet

Flera av dem tänker sig att de framöver kommer äta insekter av klimatskäl, men även av hälsoskäl för det goda näringsinnehållets skull. Tillsammans med insektsentreprenören Aron Tendler diskuterade de framtida produkter och segment som kan vara extra intressanta, där insekter som köttsubstitut i maträtter som köttbullar, pasta eller taco stod högt i kurs hos studenterna. Samtidigt menade de att det allra viktigaste är att insektsprodukterna är goda, för att det inte bara ska bli engångsköp av nyfikenhet.

Kompetens som ger försprång

En fin avslutning med ny kunskap om insektsodling för studentnätverket och intressanta samtal om framtidens produkter. Under det gångna året har studenterna fått träna på att sätta sina kunskaper i relation till livsmedelsnäringen som helhet, till trender och konsumentbehov. Det är en betydelsefull förmåga och kompetens som ger ett försprång i deras framtida arbetsliv. De har bland annat fått testa metoder för trendspaning och träna på att ta fram innovationskoncept på ett konkret och praktiskt applicerbart sätt. Spaningarna och koncepten som de gjorde har några av studenterna också presenterat på flera sätt, för både vårt FoU-nätverk, vd-nätverk och på ett webbinarium om framtidens växtproteiner. Är du nyfiken kan du se en kortversion av deras spaningar och deras idéer för framtidens växtbaserade livsmedel här (start: 1:34:21)

Studenten Philip Lavin med en insektsbar.

Unik insikt i livsmedelsnäringen 

Studentnätverket har varit en aktiv del av Livsmedelsakademins verksamhet under året. Studenterna har bland annat deltagit i FOODay – Livsmedelsakademin dag om framtidens mat, och jobbat med att titta på kunskap hos studenter om cirkulär livsmedelsproduktion. För många i nätverket kompletterar det kunskaperna som de får genom studierna. Stephanie Laurent Hedlund, ny-examinerad civilingenjör i bioteknik inriktning livsmedel vid LTH, berättar att tiden i studentnätverket varit utvecklande på flera plan:

– Jag har fått lära mig mycket som jag inte lär mig i utbildningen, som till exempel om insekter eller trendspaning. I min utbildning är det brett och vi tittar mycket på stora processer eller den traditionella kemin, men inte så mycket på konsumentperspektivet. Det var spännande att sätta sig in i faktiska produkter och intressanta företag på marknaden. Jag har också fått med mig moderna synsätt på näringen, där sådant som cirkulär bioekonomi var nytt för mig.   

Stephanie Laurent Hedlund, ny-examinerad civilingenjör i bioteknik inriktning livsmedel vid LTH

Även Frank Olsson, gastronomstudent vid Högskolan Kristianstad, berättar att han fått ny kunskap, men framför allt att han gillat utbytet med de andra studenterna: 

– Det har varit roligt att arbeta med riktiga uppdrag mot företag och organisationer inom livsmedelssektorn  tillsammans med andra studenter. Det viktigaste från året har varit att få skapa kontakter med personer inom livsmedelssektorn eftersom det i framtiden kan leda till VFU-plats, examensarbete, sommarjobb eller framtida arbete. 

Studentnätverket är en viktig del av Livsmedelsakademins verksamhet och ger både studenter och våra partnerföretag en unik möjlighet att utbyta kunskaper, erfarenheter och skapa kontakt. I september påbörjar vi rekryteringen till nästa omgång av nätverket. Känner du en student som skulle passa? Tipsa hen gärna om att följa oss på Linkedin eller Facebook, eller kontakta oss direkt. 

Elin Pettersson, ansvarig för studentnätverket
E-post: elin.pettersson@livsmedelsakademin.se

Frank Olsson, gastronomstudent, Högskolan Kristianstad

Vi önskar studenterna som nu tar examen och slutar i nätverket all lycka!

Här är vad några av dem skrivit om i sina examensarbeten:

Clara Schauman
Masters of Science and Technology in Integrated Food Studies, Copenhagen University
Titel: Narrating future food cultures through meal kits

The aim of my research has been to examine the way digital food services are orchestrating new ways of consuming food and therein beginning to script the outlines of a new food culture. The recent growth of socio- technical solutions created with the use of big data and digital platforms providing solutions for healthier, sustainable and more efficient food practices is argued to partly frame the way forward for how the food system will be organized, and how humans will relate, evaluate and understand food. The body of the research builds on an analysis of how human food interactions, in the realm of digital foodscapes, is reframing the culture that imbues how, what and with whom we eat. 


Philip Lavin
Gastronomiprogrammet, Högskolan Kristianstad & nybliven produktutvecklare på Solina 
Titel: Hur påverkar olika lokala jäststammar aromutveckling och smak vid fermentering av äppeljuice?

Utgångspunkten för arbetet är fermenterande mikroorganismer som isolerats från lokala äpplesorter i syfte att identifiera nya stammar med önskvärda egenskaper, såväl sensoriska som processmässiga, för framställning av lokalproducerade drycker. 


Louis Leboa
Livsmedelsteknik, Lunds tekniska högskola
Titel: Expandera kunskap kring växtproteinisolat i köttanaloger

Med en ständig ökning av efterfrågan på kött kring jorden och ett krav på klimatförändring, behövs ett köttalternativ. För att industrin ska kunna utveckla produkter som når många personer, är det viktig att förstå kemin som ligger bakom de mest grundläggande texturerna. Mitt arbete var fokuserat på länken mellan aminosyror och påverkan på texturen av köttanaloger.

Hela studentnätverket bestod 2020-2021 av: 

Clara Schauman
Msc. Integrated Food Studies, Köpenhamns universitet

Emelie Wiklund
Kemiteknik inriktning material, Lunds universitet

Frank Olsson
Gastronomiprogrammet, Högskolan Kristianstad

Louis Leboa
Livsmedelsteknik, Lunds tekniska högskola

Marcus Jacobsen
Livsmedelsteknik, Lunds tekniska högskola

Philip Lavin
Gastronomiprogrammet, Högskolan Kristianstad

Sebastian Peldius
Integrerad produktdesign inriktning teknisk design, Kungliga Tekniska högskolan

Stephanie Laurent-Hedlund
Civilingenjör i Bioteknik inriktning livsmedel, Lunds universitet

Om studentnätverket

Studentnätverket består av unga och ambitiösa högskole- och universitetsstudenter från olika utbildningar. Deras bredd i bakgrund och studier ger en dynamisk grupp med tvärvetenskaplig sammansättning. Det som förenar studenterna är deras intresse för mat, dryck och livsmedelsnäringen. Deras idéer och arbete är grunden för utvecklingen av Livsmedelsakademins och branschens satsningar på att göra näringen än mer attraktiv.

Läs mer om studentnätverket och hur du kan anlita dem här.


Etiketter: