Ofrivillig ensamhet kan brytas med måltider, mod och nyfikenhet

Ofrivillig ensamhet bland äldre är ett stort samhällsproblem som kan leda till en rad komplikationer som depression, sjukdom och minskad aptit. Vad finns det för potentiella lösningar och kan vi använda måltiden som ett sätt att komma åt den ofrivilliga ensamheten? För att samla erfarenheter och dela med oss av expertkunskap anordnade vi på Livsmedelsakademin tillsammans med servicebolaget Hestia Agora ett webbinarium om ofrivillig ensamhet hos äldre. Vi delade också med oss av kunskap och resultat från vårt test av behovsanpassade matkassar för att minska undernäring.

Möt ensamma personer med empati och nyfikenhet

Ofrivillig ensamhet påverkar oss som människor på olika sätt, både fysiskt och psykiskt. Några som fördjupat sig i existentiell ensamhet hos äldre är forskarna Marina Sjöberg, Helena Larsson och Malin Sundström på Högskolan Kristianstad. De har också tittat på vad som är viktigt att tänka på för de som möter personer som upplever ofrivillig ensamhet. Deras avhandling visar att några av de viktigaste egenskaperna är mod, empati och nyfikenhet. Det gör att det är enklare att lyssna in och möta den ensamma personen. Det var också viktigt att ha kännedom och förståelse för personens liv. 

Matglädje med behovsanpassade matkassar

Att maten och sammanhanget kring måltiden också kan göra skillnad för upplevt mående berättade Ellen Hugosson från Kävlinge kommun och Malin Ljung från stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm. Båda kommunerna är innovationsmiljöer inom Nollvisionen för undernäring hos äldre, och de delade med sig av några insikter från vårt gemensamma pilotprojekt med behovsanpassade matkassar till äldre. Leverans av matkassar med färdiga måltider för hela dygnet har testats som ett sätt att öka måltidsglädjen och minska undernäring.

Ellen Hugosson berättar att de kunde se att matkassarna har gjort att de äldre kände sig piggare. Det visade sig också att de äldre tyckte att det har var roligt att delta i projektet. Detta visar hur viktig måltiden är, inte bara för fysiskt mående utan även för det psykiska.

Här kan du läsa och ladda ned vår rapport om Test av heldygnsmatkasse på servicehus

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 186529064_160702756005296_5938088662509152311_n-edited-1.jpg
Moderator Per Simonsson, Livsmedelsakademin, bakom kulisserna under sändningen.

Måltiden kan skapa gemenskap och nya kontakter

Diskussionerna under webbinariet handlade också om hur måltider på olika sätt kan minska ensamhet. Leif Kindblom från Svenska Kommunalpensionärernas förbund (SKFP) berättade om satsningen ”kompisbord” där man använder fika som ett sätt att komma åt ensamheten.

Om man är på ett café och känner att man vill ha sällskap så sätter man upp en skylt där det står ”kompisbord” om man vill att någon ska göra en sällskap under fikan. 

Leif Kindblom, Svenska Kommunalpensionärernas förbund

Liknande satsningar görs i Stockholm via Matlyftet, där Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholm, berättade att man genom olika aktiviteter som picknick, laga mat tillsammans eller träffas ute på restaurang kan få äldre att träffa varandra och på så sätt minska ensamheten.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är shutterstock_294951620-1010x709.jpg
Kompisbord och andra satsningar ger möjlighet till kontakt och umgänge.

Kunskap och goda exempel måste spridas

Förutom exemplen ovan finns många olika projekt och satsningar runt om i landet för att minska undernäring och för att bryta ensamhet. Men det är viktigt att goda resultat inte stannar i enskilda projekt. 

Vi politiker måste se vilka projekt som är framgångsrika så vi vet vilka projekt vi ska satsa på. Vi måste hitta ett system som gör det möjligt att sprida framsteg och viktiga insikter.

Mats Wiking (S), ersättare i socialutskottet

Erik Slottner höll med och menar att goda exempel och satsningar måste få spridas och implementeras på andra ställen, om en bra insats fungerar i en stadsdel eller kommun så får den inte stanna där. Även Michaela Prochazk, äldresamordnare och utredare på Socialstyrelsen, menade att det är avgörande att de får ta del av evidensbaserad forskning som underlag för satsningar. Det måste finnas ett samarbete mellan forskare och civilsamhället för att vi ska kunna lösa problemet som är ofrivillig ensamhet.

Den ofrivilliga ensamheten är ett komplext problem som kräver olika typer av lösningar på plats ute i kommunerna, men också att vi blir bättre på att sprida kunskap och resultat från lyckade satsningar. Här ser vi att maten och måltiden kan ha en viktig roll och ett redskap kan användas kreativt för att komma åt problemet ensamhet. Inom Nollvisionen för undernäring hos äldre kommer vi fortsätta att arbeta tillsammans med kärngruppen av kommuner, myndigheter, näringsliv och fler för att hitta vägar att bidra till minskad ensamhet, genom våra insatser och pilotprojekt för minskad undernäring.

Vill du delta på vårt nästa webinarie om frågor och kunskap kopplade till undernäring, mat och måltider? Anmäl dig till Nollvisionen för undernärings nyhetsbrev och få kommande inbjudningar rakt ner i din inkorg – Anmäl dig här

Foto: Nathalie Beser
Mats Wiking S, ersättare socialutskottet
Foto: Nathalie Beser

Läs mer

Ladda ned och läs rapporten Test av heldygnsmatkasse på servicehus

Lista över alla presentatörer och paneldeltagare

Har du en fråga eller vill komma i kontakt med oss?

Martina Barte, projektledare för Nollvisionen för undernäring hos äldre, Livsmedelsakademin martina.barte@livsmedelsakademin.se   

Per Simonsson, ansvarig för webinariet om ofrivillig ensamhet och matlust per.simonsson@livsmedelsakademin.se 

Om Nollvisionen för undernäring hos äldre

Nollvisionen för undernäring hos äldre är ett initiativ där privata företag, kommuner, myndigheter och akademi samarbetar för att få bort undernäringen hos äldre. Målet är att med utgångspunkt i två innovationskommuner arbeta fram en modell som förebygger undernäring hos äldre. Initiativet inkluderar hela det ekosystem som finns runt den äldre och påverkar individens mat- och måltidssituation. Nollvisionen leds av Livsmedelsakademin och finansieras av Vinnova. Övriga partner är Compass Group, Orkla Food Sverige, Findus, Bergendahls, Cuviva, Mathem.se, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Jämställd Utveckling Skåne, Högskolan Kristianstad.

Läs mer: www.nollundernaring.se


av

Etiketter: