Webinarie om Nollvisionen för undernäring bjöd på inspiration och stort engagemang

Fredagen den 22 januari samlade vi fler än 200 personer från kommuner, myndigheter och företag i hela Sverige för att inspirera och engagera kring problematiken med undernäring hos äldre. Här kan du ta del av vad vi kom fram till, tillsammans med representanter från riksdagen, kommuner, näringslivet och myndigheter och så klart från Nollvisionen för undernäring hos äldre.

För dig som vill se hela webinariet finns det en filminspelning

En liten sammanfattning

Martina Barte, projektledare för Nollvisionen för undernäring hos äldre, berättade att en av fem i Sverige snart är äldre än 65 år. Det är en väldigt heterogen grupp med olika önskemål och behov, men som alla förtjänar hög livskvalitet. Maten är central. Den skapar mening och social samvaro, och den är viktig för hälsa och tillfrisknande. God och hälsosam mat kan också bidra till att hålla nere samhällets kostnader för sjukvård och omvårdnad.

Kävlinge kommun, som är en av innovationsmiljöerna i Nollvisionen, representerades av Annsofie Thuresson (M), ordförande i omsorgsnämnden. För Kävlinge är det viktigt att jobba förebyggande och hälsofrämjande. Annsofie tror bland annat att god och näringsrik mat kan leda till färre omsorgstimmar eller skjuta upp flytten till serviceboende. Och att samhället tjänar på subventionerade matkassar även till de som bor hemma. Genom arbetet i Nollvisionen vill de få bevis på detta.

Vår andra innovationsmiljö i Nollvisionen är stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm. Härifrån berättade Malin Ljung, projektledare, bland annat om hur viktigt det är att chefer ger förutsättningar för personalen runt den äldre för att kunna jobba preventivt mot undernäring. Inte bara personalen runt den äldre behöver utbildning.

Två riksdagspolitiker deltog i seminariet, det var Acko Ankarberg (KD), och Mats Wiking (S). Acko är ordförande i socialutskottet och intresserad av vad som hindrar samhället att bekämpa undernäringen idag, och om det finns något kring framtida lagstiftning och utbildning som skulle kunna underlätta för kommunerna. Acko vill gärna få kommunernas syn på detta. Mats har fått upp ögonen för undernäring hos äldre genom Nollvisionen och vill gärna bidra till ökad kunskap i frågan hos riksdagspolitikerna. Mats brinner också för att få bort ensamheten och vill stärka de äldres rättighet till god vård genom lagstiftning.

Inger Stevén, rådgivare på Livsmedelsverket puschade för det utbildningsmaterial som de tagit fram för äldre, där man ser på måltiden ur ett helhetsperspektiv. Kunskapen finns, nu måste man bara se till att den sprids. Vårdutbildningarna bör innehålla kunskap om mat och måltider, men även de äldre och deras anhöriga behöver kunskap. Många äldre tror inte att de behöver så mycket mat, och många är glada att gå ner i vikt. Men då ska man veta att det i stor utsträckning är musklerna som försvinner.

Janina Blomberg är affärsutvecklare på Compass Group. Där har de utvecklat ett koncept med små näringsrika rätter som kan vara lättare för den äldre att få i sig jämfört med stora måltider. Utmaningen är att nå de som bor i ordinärt boende.

Per Simonsson, moderator och projektsamordnare inom Nollvisionen, frågade vad föredragshållarna tar med sig från webinariet. Här är några citat.

Annsofie Thuresson, Kävlinge: ”Vi vill kunna visa att reducerade måltider ger ökad livskvalitet och till det finns det väl ingen kommun som kan säga nej”.

Annsofie uppmanade riksdagspolitikerna att lyssna på kommunerna. Acko Ankarberg svarade att de gör de väldigt gärna.

Malin Ljung, Enskede-Årsta-Vantör: ”Jag hoppas att fler kommuner vill hoppa på tåget”.

Acko Ankarberg, riksdagen: ”Kul att höra engagemanget, och att man prövar olika lösningar i två innovationskommuner innan man går vidare i större skala”.

Mats Wiking, riksdagen: ”Kampen mot undernäring handlar om att skapa jämlik hälsa. Och kompetenshöjning viktig. Jag ska lyfta in frågan om undernäring hos äldre i riksdagen. Och jag följer gärna Nollvisionens fortsatta arbete. Jag anordnar gärna ett seminarium i riskdagen som kompetenshöjande insats”.

Inger Stevén, Livsmedelsverket: Jag hoppas att fler kommuner vill testa materialet som vi och Socialstyrelsen tagit fram. Sätt mål och följ upp!”.

Per Simonson, avslutade med att berätta om kommande webinarier kring Nollvisionen för undernäring hos äldre. Vi återkommer med mer information om dessa.

Målet med Nollvisionen är att ta fram en skalbar modell som andra aktörer, främst kommuner, ska kunna använda utifrån sina behov och förutsättningar för att bekämpa undernäring hos äldre. Modellen ska bygga på olika innovationer som först testas i två kommuner.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: