En matbricka med fyra mindre rätter.

Pilot med matkassar ska förebygga undernäring hos äldre

Forskning visar att aptiten ofta minskar i takt med åldern, samtidigt som näringsbehovet är detsamma eller högre. Bristande aptit är därför en vanlig orsak till att alltför många äldre är undernärda eller riskerar att bli det, med stora personliga lidanden och höga samhällskostnader som följd. Siffror pekar på att undernäring kostar dubbelt så mycket som övervikt. Den 3 november startar en pilot i två svenska kommuner med behovsanpassade matkassar som ska göra det enklare för de äldre att få i sig den goda mat de behöver.

Kävlinge kommun och stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm är innovationskommuner i Nollvisionen för undernäring hos äldre, där privata företag och offentliga organisationer tillsammans arbetar för att förebygga att äldre blir undernärda. Här ska nu 16 äldre på serviceboenden under sex veckor få hemleverans av färdiga måltider för hela dygnet.

– Vi hoppas att de behovsanpassade matkassarna ska bidra till hälsa och välbefinnande för den enskilde. Vi hoppas också kunna bidra till att avlasta omsorgspersonalen som, i och med att måltiden levereras färdig, får mer tid att fokusera på att ge en god vård och omsorg, säger Malin Ljung, leg. dietist i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning.

Utformningen av matkassarna är ett unikt samarbete mellan kommunerna och privata livsmedelsföretag. Kommunerna tillagar själva en del av måltiderna, medan andra, till exempel näringstäta mellanmål, levereras av livsmedelsföretag. Matkassarna som erbjuds följer Livsmedelsverkets rekommendationer och den senaste forskningen kring måltider för seniorer.

– Vi lägger lika stor vikt vid mellanmål som vid lunch och middag, för att de äldre ska få i sig det de behöver. Många små och näringstäta mål utspridda över dygnet gör det lättare att få i sig all näring man behöver, säger Janina Blomberg, affärsutvecklare på Compass Group, ett av de företag som levererar maten.

Under testperioden kommer de äldre och hemtjänstpersonalen få svara på frågor via en digital plattform kring bland annat hälsa, välmående, och vad de tycker om maten. Förutom ett friskare liv och högre välmående hos de äldre, förväntas testet kunna visa att det lönar sig ekonomiskt för Sveriges kommuner att investera i behovsanpassade måltider för äldre, även de som bor hemma.

– Vår hypotes är att det på sikt lönar sig för kommunerna att subventionera behovsanpassade matkassar till de äldre, säger Lotta Törner, vd på Livsmedelsakademin som driver Nollvisionen.

Samarbete mellan privata och offentliga organisationer har varit avgörande

Planering, innehåll, distribution och mätning av effekterna är ett resultat av samarbetet mellan kommuner, privata företag och offentliga myndigheter inom satsningen Nollvisionen för undernäring hos äldre. Matkassarna är ett resultat av en systemförändring, med individen i centrum snarare än befintliga beslutsstrukturer, och en förutsättning för att problemet med undernäring hos äldre ska gå att lösa. 

Partnerskapet i Nollvisionen för undernäring hos äldre är Livsmedelsakademin, Kävlinge kommun, stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Compass Group, Findus, Bergendahls, Orkla, Mathem.se, Cuviva, Högskolan Kristianstad, Jämställd Utveckling Skåne. Det finansieras av Vinnova.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: