Den offentliga måltiden ska ätas upp

Vi serverar 400 000 offentliga måltider om dagen, i Skåne. Genom en gemensam arena för samarbete vill politiker och måltidsutvecklare från kommuner och privata företag i Skåne nu skapa en bestående och hållbar förändring av den offentliga måltidens status. Målet för samarbetet är att den offentliga måltiden ska ätas upp.

Utvecklingspotentialen för den offentliga måltiden är stor. Det finns ingen helhetssyn på hur offentliga organisationer jobbar med måltiderna. Ingen vet egentligen hur mycket en måltid som inte äts upp kostar, och satsningar på den offentliga måltiden är ofta projekt som sällan leder till långsiktiga förändringar. Men det är framför allt två områden vi ser som prioriterade.

  1. Gränsöverskridande utbildningar och digitalisering
    Det finns ett stort kunskapsglapp beträffande den offentliga måltiden, både mellan och inom verksamheter. Kunskapen finns, men är inte tillgänglig, sprids inte i rätt kanaler och förs inte vidare. Många anställda som kommer i kontakt med den offentliga måltiden har låg eller ingen måltidskunskap alls. Det är dessutom personal som ofta byts ut, är hårt belastade och har ibland även låg utbildningsnivå.
  2. Gemensamma definitioner och målsättningar
    Olika aktörer har olika definitioner av vad en offentlig måltid ska innefatta och med vilka parametrar den ska utvärderas. Till exempel finns otaliga definitioner av vad en klimatsmart offentlig måltid är. Det saknas ett gemensamt språk över gränserna runt den offentliga måltiden, med gemensamma definitioner. För att kunna utveckla den offentliga måltiden effektivt måste dessa likriktas och kommuniceras.

En gemensam plattform är en förutsättning

En förutsättning för en vidare utveckling av den offentliga måltiden är att det finns en ny, beständig arena för att kunna arbeta med långsiktig utveckling, där samtliga aktörer kan mötas och samverka. Ansvariga behöver en plattform där de kan dela med sig av erfarenheter, inspireras av varandra eller dela på viktiga fakta och underlag för att fatta bra beslut. Vilka bollar ska man springa på? Vad är en klimatsmart och hållbar måltid? Vilka rön ska man lita på? Det kommer nya hela tiden. Denna plattform ska vara för hela Skåne (kommun, region, näringsliv, forskning och politik) och syfta till att motverka arbete i stuprör och få till stånd bestående förändring.

Bakgrund – ett uppdrag av Region Skåne

Livsmedelsakademin har av Region Skåne fått i uppdrag att leda och vara värd för en initiativgrupp för offentlig måltid under 2018 – 2019. Syftet är att utforska och identifiera aktuella prioriteringar för Skåne inom ramen för den regionala livsmedelsstrategins samhandslingsområde ”Mat för livskvalitet och hälsa”. Projektet ska få fram förslag på inledande initiativ och insatser som kan drivas i samverkan för att utveckla den offentliga måltiden.


Publicerat

i

av

Etiketter: