Cuviva har vunnit brons i inUse Award 2019

E-hälsobolaget Cuviva vann brons i inUse Award 2019. Utmärkelsen lyfter fram svenska lösningar som gör användarnas vardag enklare och roligare.
– Våra användare är äldre personer som ofta är nya inför att använda digitala hjälpmedel. Det är fantastiskt att se hur 95-åringar med enkelhet hanterar vårt digitala verktyg, säger Fredrik Koffner, medgrundare av Cuviva.

Cuviva är ett av de företag som fått finansiering från INCluSilver, som är det största projektet i Europa för bättre mat och måltidslösningar för äldre. Cuviva utvecklar e-hälsolösningar som fokuserar på att hjälpa de mest behövande patienterna i vården; multisjuka och sköra äldre.

Med Cuvivas användarvänliga mätverktyg och en läsplatta kan patienterna själva mäta och rapportera exempelvis blodtryck, puls och vikt till sin vårdgivare. Dessutom följs värdena upp av vårdpersonal på distans som också har regelbundna videomöten med patienterna. Det gör att patienten kan stanna hemma i trygghet och vårdas proaktivt.

– Istället för dagens till del reaktiva vård, så skapar vi möjligheten för vårdgivaren att i högre grad utgå från patientens individuella behov vid varje enskilt tillfälle. För att det ska fungera måste vårt verktyg vara lätt att använda eftersom patienterna med störst behov också ofta lever i digitalt utanförskap, något som ställer höga krav på användarvänlighet och design, säger Hannes Larsson, Head of Design på Cuviva.

– Vi vill möjliggöra nya proaktiva arbetssätt som skapar en bättre vård och livssituation för patienten men också bättre arbetsmiljö och vårdekonomi. För det krävs nya digitala innovationer. Men om alla ska kunna vara en del i den digitaliseringen så måste vi inkludera de som har minst erfarenhet av digitala verktyg. Där har användarvänlighet en stor roll att spela, säger Fredrik Koffner.

Cuviva tog hem bronsplatsen med motiveringen:
Med digital teknik låter denna tjänst vården komma till patienten – istället för tvärtom. Tryggare, enklare och effektivare för båda parter!

Kort om inUse Award
Syftet med inUse Award är att visa på goda exempel. Utmärkelsen ska lyfta fram svenska lösningar som gör användarnas vardag enklare och roligare, och som hjälper verksamheterna som står bakom lösningarna att nå sina mål. Fokus ligger på användbarhet och hela upplevelsen istället för enbart på utseendet.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: