​1,3 miljoner i EU-stöd till två svenska innovationer genom INCLuSilver

En dryck som minskar alkoholkonsumtionen och en öppen e-plattform som ska öka samordningen mellan vård- och omsorgsinstanser är de två innovationer som nu får dela på 1,3 miljoner kronor från EU. Innovationerna ska bidra till bättre hälsa och minskad undernäring hos äldre. Pengarna fördelas av Livsmedelsakademin.

En dryck som minskar alkoholkonsumtionen och en öppen e-plattform som ska öka samordningen mellan vård- och omsorgsinstanser är de två innovationer som nu får dela på 1,3 miljoner kronor från EU. Innovationerna ska bidra till bättre hälsa och minskad undernäring hos äldre. Pengarna fördelas av Livsmedelsakademin.

Surfplatta för bättre kommunikation kring den äldres hälsa

Sex av tio äldre som bor hemma är undernärda eller riskerar att bli det. Undernäringen orsakar lidande och hälsoproblem och kostar det svenska samhället drygt 20 miljarder per år. En viktig anledning till undernäring är att det ofta saknas ett system för insatser som involverar hemtjänst och sjukvård, och koordineringen av dessa, vilket leder till missförstånd eller att vissa insatser aldrig genomförs. Man får ingen helhetsbild av den äldres hälsa.

– Vår digitala lösning ska öka samordningen mellan vård- och omsorgsinstanser och se till att alla dessa parter kan följa patientens näringsintag. Det är avgörande för en hållbar vård och omsorg av äldre i framtiden, säger Fredrik Koffner, medgrundare av Cuviva som driver projektet tillsammans med italienska e-hälsoföretaget Meteda.

Med hjälp av en lättanvänd surfplatta och mätinstrument kan den äldre leva ett normalt liv i hemmet och dagligen själv, eller med hjälp av t ex anhöriga eller omsorgspersonal, mäta hälsodata som exempelvis vikt och blodsockernivåer. Dessutom visas näringsintag och näringsplaner. Hälsodatan finns tillgänglig digitalt för respektive vård- och omsorgsgivare vilket ger en samlad bild av den äldres hälsa. På så sätt kan exempelvis hemtjänst, sjukhus och närstående samordna sina vård- och omsorgsinsatser och vårda proaktivt. Vårdgivare genomför även regelbundna videomöten med patienten för att följa upp näringsplaner och vårdinsatser.

Alkoholfri sprit för minskat alkoholintag

Alkohol medför en ökad risk för sjukdom i allmänhet. Äldre är dessutom känsligare för alkohol än yngre vilket gör att riskerna för alkoholrelaterade skador hos äldre ökar. Ju äldre man är desto högre blir alkoholhalten i blodet av samma mängd alkohol. Detta kan förklara att risken för sjukdomar och olyckor ökar även av relativt små mängder alkohol, menar Sven Andreasson, professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet.

Caliente håller nu på att ta fram den första alkoholfria spriten som kan ersätta både smak, komplexitet och delvis känslan av sprit. Och som alltså passar även den som är lite äldre, som är erfaren nog att uppskatta kvalitetssprit, men som samtidigt vill eller behöver dra ner på alkoholintaget.

– Det är ett omfattande utvecklingsarbete och IncluSilver-medlen gör att vi kan slutföra produktutvecklingen på bästa möjliga sätt samt att förbereda marknadsintroduktion.

Vårt mål är att ta världen med storm och göra det enklare att välja alkoholfritt, säger Thomas Adner vd på Caliente.

Kort om INCluSilver

Genom EU-projektet INCluSilver har entreprenörer kunnat söka totalt 3, 5 miljoner kronor för att utveckla hälsosamma produkter för äldre. Projektet finansieras av EU Horizon 2020 och leds av Livsmedelsakademin, i samarbete med nio länder.

Kontakt för mer information

Cuviva EUR 60,000

Fredrik Koffner, medgrundare, fredrik.koffner@cuviva.com

Caliente EUR 60,000

Thomas Adner, vd, thomas@drinkcaliente.com

Mer information om INCluSilver finns på https://www.inclusilver.eu/.

För ytterligare information om INCluSilver, kontakta Per Simonsson +46 709 51 40 34


Publicerat

i

,

av

Etiketter: