Livsmedelsakademin driver offentlig måltid framåt med Region Skåne

Region Skåne har gett Livsmedelsakademin i uppdrag att leda och vara värd för en initiativgrupp för “offentlig måltid” under 2019. Syftet är att få fram vad som kan vara aktuella prioriteringsområden för Skåne inom ramen för Livsmedelsstrategins samhandlingsområde “Mat för livskvalitet och hälsa”.

I oktober ska vi presentera minst två förslag på insatsområden för att förbättra den offentliga måltiden. Insatserna ska kunna genomföras de kommande tre åren.

Livsmedelsakademin har inlett arbetet med en kartläggning av tidigare insatser för offentlig måltid som går att dra nytta av. På så sätt får vi en bra utgångspunkt för var initiativkraften finns just nu och framåt.

En viktig del av arbetet under våren blir också att forma initiativgruppen och se till att samtliga relevanta aktörer blir inbjudna att delta och bli lyssnade på i möten, intervjuer och workshoppar. Deltagarna kommer från livsmedelsbranschen, men även kringliggande branscher, offentlig sektor, forskning, myndigheter, klusterorganisationer och ideella organisationer i och runt Skåne.

Är du intresserad av att delta i initiativgruppen eller höra mer om projektet, kontakta Lotta Törner, VD Livsmedelsakademin, eller Martina Avasoo Barte, projektledare Livsmedelsakademin.


Publicerat

i

av

Etiketter: