Nya innovativa satsningar för minskad undernäring hos äldre

PUBLICERAD: 29 NOVEMBER, 2018Sex av tio patienter inom äldrevården är undernärda eller riskerar att bli det, enligt statistik från Senior Alert. Undernäringen leder bland annat till ett stort lidande, högre risk att få sjukdomar som kräver medicinering, trycksår, infektionssjukdomar och försämrad psykisk hälsa. Den kostar samhället drygt 11 miljarder kronor per år och då är inte kostnaderna för primärvården inräknade. Nu har Livsmedelsakademin, genom INCluSilver, gett finansiering till två innovativa projekt som ska minska undernäringen hos äldre.

Goda och nyttiga mellanmål för äldre genom projektet Adapted Hospital Food
Många äldre patienter har dålig aptit och får därför inte i sig tillräckligt med näring vid sjukhusens fasta måltider. Därför behöver de få fler näringsrika mellanmål. I en process kommer projektet att göra nya innovativa produkter tillsammans med utvalda små och medelstora livsmedelsföretag. Med stöd av dietister och vårdavdelningar kommer denna process ta fram nya innovativa mellanmåls- och snacksprodukter med traditionell regional smakprofil som uppskattas av de äldre patienterna.

Det finns ett stort intresse för projektet hos flera sjukhusregioner i Sverige och projektet kommer att involvera ett utvalt sjukhus samt specifika vårdavdelningar. Det finns gott om innovativa små och medelstora livsmedelsföretag som tillverkar både goda, nyttiga och energirika mellanmål och snacks. Ett antal av dessa företag har visat intresse för att medverka och göra sina nya produktformuleringar i projektet.

– Under projektets gång kommer kontakter även tas med aktuell upphandlingsenhet så att de nya produkterna har möjlighet att komma in i sjukhusregionens upphandlingsprocess, säger Anders Lareke på En God Granne som är en av parterna i projektet.

Projektet är ett samarbete mellan En God Granne, Creative Future Business, Aventure och Avdelningen för mat och måltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad.
Bidraget från INCluSilver är på 60 000 euro.
Kontaktperson: Anders Lareke, anders(a)engodgranne.com, 0708-333945

Dietist Online – digitalisering mot undernäring hos äldre
Två utmaningar är tydliga idag, vad gäller undernäring hos äldre – dels den bristande kompetensen med för få dietister ute på verksamheterna, och dels svårigheten att upprätthålla en effektiv nutritionskedja från screening till utredning och vårdinsatser med ordentlig uppföljning.

Med fokus på dessa utmaningar ska dietisterna på WA Dietistkompetens, tillsammans med ehälsobolaget Cuviva, utveckla Dietist Online – ett digitalt system med målet att minska undernäringen hos äldre.

– Med Dietist Online kommer vi att kunna följa nutritionskedjan hela vägen. Från screening och utredning, till behandling och uppföljning av beslutade insatser, samt stöttning och rådgivning i varje steg, och till varje individ – utan att fysiskt finnas närvarande, berättar Caroline Wilbois, en av dietisterna bakom projektet.

Arbetet för att förhindra undernäring blir kvalitetssäkrat, samtidigt som kompetensen höjs och arbetsbelastningen hos vårdpersonalen minskar.

– Genom att både införa struktur och bistå med kompetens, genom ett digitalt system, kan vi leverera ett viktigt bidrag i arbetet mot undernäring till så många fler än vi tidigare haft möjlighet att göra i ett arbetssätt som bygger på fysiska möten, fortsätter Caroline Wilbois.

Med hjälp av det nya digitala systemet kommer dietisterna på WA Dietistkompetens att kunna arbeta mer patientcentrerat och samtidigt stötta vårdpersonal genom alla steg i kedjan. Inledningsvis görs en pilotstudie med utvalda kunder.

Bakom projektet står WA Dietistkompetens – ett företag som drivs av dietisterna Caroline Wilbois och Johanna Andersson som har tio års erfarenhet av både kliniskt arbete och kvalitetsutveckling i äldreomsorgen – och Cuviva som utvecklar kommunikationsstöd för vård och omsorg.

Projektet får 60 000 euro från Livsmedelsakademin/INCluSilver.
Kontaktperson: Johanna Andersson, Kontakt(a)wadietistkompetens.se


Publicerat

i

,

av

Etiketter: