Skånebönan

Vi har lett arbetet med att ta fram en handlingsplan för större skördar och vidareförädling av växtproteiner i Skåne. Målet är att Skåne ska bli en volymmässigt ledande region för nya växtproteiner, och en attraktiv plats för nya samarbeten och satsningar kring växtproteiner längs med hela värdekedjan.