Om oss

Livsmedelsakademins uppdrag är att starta och driva samarbeten kring komplexa frågor som ingen aktör kan hantera på egen hand. Med utgångspunkt i den skånska livsmedelsproduktionen, bidrar vi till den regionala utvecklingen genom att arbeta med frågor som är regionala, nationella och globala.

Vår vision är en innovativ, konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsnäring. Vi skapar förändringskraft genom att vara den bästa plattformen för samverkan mellan olika intressenter som vill arbeta för framtidens mat, dryck och måltider. Vi arbetar med omvärldsspaningar, driver projekt, har unika nätverk och erbjuder metoder systeminnovation*.

Vårt breda kontaktnät, kunnande och inkluderande arbetssätt bidrar till vår förmåga att ta oss an stora komplexa frågor för livsmedelsnäringen.

*Systeminnovation: Ett angreppssätt för att adressera komplexa samhällsutmaningar som är systemiska i sin natur och kräver samtidiga förändringar av tekniska, ekonomiska och sociala system. Oftast krävs en bred uppsättning av aktörer som arbetar tillsammans långsiktigt för att åstadkomma förändringar (Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt 2020).

Våra kärnvärden

  • Kompetens – vi är pålästa och drivande. 
  • Öppenhet – vi bjuder in till breda samarbeten och delar gärna med oss av vår kunskap.
  • Passion – vi är modiga, framtidsorienterade och tror på det vi gör. 

Silver Label of Cluster Management Excellence

Vi är certifierade enligt kvalitetssystemet för Cluster Management Excellence från European Cluster Excellence Initiative (ECEI), som drivs av European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). Labeln är en internationell standard för klusterorganisationer som används i över 45 länder. En silver label visar att klusterorganisationen arbetar professionellt. Den visar också att organisationen arbetar med ständiga förbättringar och har en framgångsrik utveckling av organisation och arbetssätt. 

Våra finansiärer