Cirkulär utvecklingshubb för livsmedel

Klimatomställning är den största utmaningen mänskligheten står inför och vi vet att vi behöver tänka nytt och göra smartare val, snabbare. Maten vi äter står idag för en betydande del av klimatbelastningen – och det betyder även att matsystemet är en del av lösningen. Vi behöver identifiera möjligheterna och helt enkelt växla upp förändringstakten på de sätt vi kan.