GO – grön omstart för stärkt innovation i livsmedelsnäringen


Regeringen har klassat livsmedelsnäringen som samhällskritisk, vilket bland annat betyder att vi behöver öka självförsörjningsgraden i Sverige.  Samtidigt som vi behöver en stark livsmedelsnäring har Covid-19 haft stor inverkan, inte minst på de små och medelstora företagens möjligheter att överleva och utvecklas.


Att bygga upp en storskalig produktion tar tid och kräver stora investeringar. Många företag kommer inte över det som kallas “dödens dal” där bristen på testanläggningar, riskvilligt kapital och möjlighet till skalbar produktion är ett stort hinder.

Genom GO-projektet ska startups, små och medelstora företag få det stöd de behöver för att kunna växa hållbart och skapa nya arbetstillfällen i spåren efter Corona.

Under två år ska 25 företag vara med och testa hur olika aktörer i innovationsstödsystemet samarbetar och samordnar sina insatser. Målet är att utveckla ett sömlöst system som är anpassat efter företagens behov utifrån var de är i sin tillväxtresa.

Projektet leds av klusterorganisationerna Livsmedelsakademin, Packbridge och Krinova Incubator & Science Park. Det finansieras av React-EU och Region Skåne. Start augusti 2021.

Två kvinnor med utländsk bakgrund står i en mejeribyggnad, iklädda vita skyddskläder.

Kontaktperson: Nina Lanje