Välkommen till riksdagsseminarium om potentialen i att öka svensk produktion av växtprotein!

tre bilder, en med ärtor i hand, en majs i närbild och en stekpanna med vegetariska köttbullar

Efterfrågan på produkter baserade på närodlade proteingrödor ökar. Parallellt behöver hela EU frigöra sig från sojaimport till djurfoder från andra sidan Atlanten. Det finns otaliga fördelar för Sverige att bli mer framåtlutade i frågan och se till att öka den svenska produktionen av t ex baljväxter. Det skulle gynna allt från biologisk mångfald och jordhälsa till robustheten och beredskapen i hela livsmedelskedjan. För att få fart på den positiva utveckling som påbörjats i näringslivet skulle politiken behöva ge en stadig hand i ryggen.

Vad är problemet?

Hela tillväxtområdet står och stampar i ett moment 22. Om det inte finns volymer i produktionen är det inte lönsamt att investera i inhemska anläggningar. Om det inte finns anläggningar kan vi inte få upp odlingsvolymerna. Livsmedelssystemet är komplext och har många ömsesidiga beroendeförhållanden. Innovationsgraden är relativt låg och det saknas förädlingsanläggningar, teknisk infrastruktur såsom testbäddar och pilotanläggningar.

För att få fart på utvecklingen krävs aktiviteter i hela livsmedelskedjan simultant – forskning på robusta sorter som passar Sverige, lönsamhet i odlingen, mer innovation, att det utvecklas svenska livsmedel som konsumenterna väljer och fler anläggningar som kan bereda och förädla råvaran etc.

Svenska råvaror håller hög kvalitet, men livsmedelsföretagen och förädlingsindustrin behöver bättre förutsättningar för att nå ut på marknaden och nå sin fulla potential.

I ett seminarium vill vi belysa utmaningarna och visa på goda regionala exempel med ”Skånebönan” och andra växtbaserade projekt. Vi hoppas kunna få fram vad politiken kan göra för att lyfta svensk livsmedelsproduktion

Medverkande

Anders Högberg, Research & Strategic Partnership Manager, Orkla Foods Sverige
Annica Andersson, Regionstyrelseledamot, LRF Skåne
Per Arfvidsson, vice VD, Lantmännen
Sara Fredström, Kommunikationschef, Livsmedelsakademin
Christel Cederberg, biträdande professor Hållbara jordbrukssystem, Chalmers
Berit Mattsson, regionutvecklare inom livsmedel, Västra Götalandsregionen
Marie Gidlund, verksamhetsledare, Sweden Food Arena

Tid & Plats:

Onsdagen den 27 september kl. 07.30 – 09.00
Riksdagen

Är du intresserad av att delta? Kontakta sara.fredstrom@livsmedelakademin.se

Välkommen!

Stina Larsson (C) och Elin Nilsson (L)