Open Innovation Training Program

Open Innovation Training Program är ett kompetensutvecklingsprogram i öppen innovationsmiljö med fokus på livsmedelssektorns behov av förnyelse och innovation

grupp2_beskuren

Open Innovation Training Programme är ett kompetensutvecklingsprogram i öppen innovationsmiljö som drivs av Livsmedelsakademin.

Livsmedelsakademin har hittills genomfört tre upplagor av denna typ av program. Programmet är i flera avseenden unikt och gränsöverskridande med deltagare från flera av våra partnerföretag.

Livsmedelssektorn, dess företag och organisationer står inför paradigmskiften vad gäller allt ifrån behovet av produkt- och marknadsutveckling till handelns nya strukturer, användningen av internet och sociala medier, de globala utmaningarna avseende hälsa, livskvalitet och ett hållbart samhälle med mera. Livsmedelsföretagen är generellt sett dåliga på att utveckla sig själva och ett större mått av nyföretagarperspektiv måste etableras även i de befintliga företagen.

Programmet möjliggör deltagande även för mindre företag och skapar genom sitt gränsöverskridande upplägg mervärden utöver vad man normalt förväntar sig av ett företags-/koncerninternt program.

Syfte

Det finns ett stort behov av personer som förstår och kan orientera sig och dra nytta av de förändringarna som sker i samhället, på marknaden och bland kunder och konkurrenter. Dessa personer måste också ha en kunskap och förståelse för hur förnyelse och innovation kan bedrivas i livsmedelsföretag. Detta program syftar till att hjälpa individer att fylla den rollen i sina respektive organisationer.

Målgrupp

Programmet riktar sig dels till unga potentiella nyckelpersoner i företaget med något eller några års yrkeserfarenhet och dels till nyrekryterade unga personer som anställts i syfte att bli företagets ”förnyare”. Personerna som rekryteras till programmet kan i princip ha sin roll var som i företagets organisation.

De personer som deltar i programmet skall kännetecknas av mod, idérikedom samt förändringsvilja. De skall ha en utbildningsbakgrund på akademisk nivå och en potential att axla en framtida nyckelroll i organisationen.

Program

Programmet innehåller tre delar:
– Open Innovation
Denna del bygger på en action-learning-pedagogik med ett antal seminarier, coachingverksamhet samt arbete med ett skarpt innovationsprojekt/deltagare under det år programmet pågår.
– Branschförståelse och gränslöst nätverksbyggande
Programmet har tillgång till hela det skånska livsmedelsklustrets resurser genom Livsmedelsakademins medlemsföretag och organisationer. Genom studiebesök, case och intervjuer kommer deltagarna få en god insikt och förståelse för hur livsmedelsbranschen och dess omgivande strukturer fungerar.
– Food Lab 
Matlagningskvällar där vi blandar kockar med kompetens från industrin för att i lekfull anda arbeta med nya idéer och måltidsutmaningar.

Open Innovation Training Programme är just nu pausat. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Lotta Törner, VD, lotta.torner@livsmedelsakademin.se0705-80 59 09

Relaterade nyheter