Styrelse

Med tunga företrädare för företag, forskning och samhälle speglar styrelsens sammansättning bredden och styrkan i den skånska livsmedelsnäringen.

Lotta Törner VD, Livsmedelsakademin
Mats Hallkvist Styrelseordförande, Livsmedelsakademin
Annika Olsson Vice rektor för samverkan och innovation, Lunds Tekniska Högskola, samt vice ordförande för Livsmedelsakademin
Toni Petersson VD, Oatly
Henrik Julin VD Orkla Foods Sverige
Mats Larsson FoU-direktör Lantmännen
Spiros Mylonopoulos Styrelseordförande, Bergendahls
Jerry Bengtson Managing Director, Tetra Pak
Henrik Hjalmarsson VD Findus Sverige
Lena Ekelund Axelson Professor SLU
Gudmundur Kristjansson Biträdande näringslivschef, Region Skåne
Bengt Streijffert Senior advisor, Lunds universitet