Styrelse

Med tunga företrädare för företag, forskning och samhälle speglar styrelsens sammansättning bredden och styrkan i den skånska livsmedelsnäringen.

Lotta Törner VD, Livsmedelsakademin
Bengt Persson Arbetande styrelseordförande Food Hills, Ordförande
Henrik Julin VD Orkla Foods Sverige samt vice ordförande
Jerry Bengtson Managing Director, Tetra Pak
Lena Ekelund Axelson Professor, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU
Yvonne Granfeldt Professor, Institutionen för Livsmedelsteknik, Lunds universitet
Henrik Weiden Chef City Gross, Bergendahls Food
Peter Odemark Managing Director, Findus