Styrelse

Med tunga företrädare för företag, forskning och samhälle speglar styrelsens sammansättning bredden och styrkan i den skånska livsmedelsnäringen.

Lotta Törner VD, Livsmedelsakademin
Henrik Hjalmarsson Ordförande
Henrik Julin VD Orkla Foods Sverige samt vice ordförande
Jerry Bengtson Managing Director, Tetra Pak
Lena Ekelund Axelson Professor, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU
Yvonne Granfeldt Professor, Institutionen för Livsmedelsteknik, Lunds universitet
Johan Johnsson VD, Bergendahls Food
Oddvar Fiskesjö Enhetschef, Miljö Region Skåne