Om Livsmedelsakademin

Livsmedelsakademin har under de senaste tjugo åren skapat förutsättningar för innovation och entreprenörskap inom livsmedelsnäringen. Vi är klusterorganisationen som samlar små och stora aktörer som tillsammans vill utveckla framtidens mat, dryck och måltider.

Livsmedelsakademins vision
En innovativ, konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsnäring.

Livsmedelsakademins mission
Vi skapar framgång för andra genom att driva samarbeten för framtidens mat, dryck och måltider.

Livsmedelsakademins uppdrag
Livsmedelsakademins uppdrag är att starta och driva samarbeten mellan näringsliv, akademi och samhälle som skapar framgång och ger unika möjligheter kring mat, dryck och måltid, som kommer många människor till godo.

  • Våra fyra fokusområden
    Personlig hälsa och offentlig måltid
    Ett hållbart cirkulärt livsmedelssystem
    Skåne som kulinarisk region
    En attraktiv livsmedelsnäring

Livsmedelsakademins verksamhetsidé
Livsmedelsakademins arbetar med frågor som är större än vad den enskilde aktören själv kan driva. Vi skapar unika samarbeten kring komplexa frågeställningar, med fokus på näringsliv, akademi och samhälle. Med utgångspunkt i den skånska livsmedelsproduktionen och i starkt samarbete med andra kluster, bidrar vi till den regionala utvecklingen genom att arbeta med frågor som är nationella, regionala och globala. Därmed skapar vi en långsiktigt hållbar, konkurrenskraftig och innovativ livsmedelsnäring

Livsmedelsakademins verksamhetsmodell
Vi ska vara den bästa plattformen för samverkan mellan olika intressenter som vill arbeta med mat, dryck och måltider i ett samarbete mellan näringsliv, akademi och samhälle. Genom bland annat framtidsspaningar och nätverk identifierar vi de frågeställningar vi ska driva. Genom möten, aktiviteter, nätverk och innovationsgillen skapar vi unika mötesplatser, bryter barriärer och får det oväntade att hända. I första hand bidrar vi till att lösa de komplexa problemen och möjliggör för nya företag, affärsmodeller och entreprenörer.

Vi skapar värde genom att driva projekt som stödjer vår vision och verksamhetsidé i öppna och inkluderande processer som bygger långsiktigt förtroende.

Dokument

Årsredovisning 2018