Om Livsmedelsakademin

Livsmedelsakademin har under de senaste tjugo åren skapat förutsättningar för innovation och entreprenörskap inom livsmedelsnäringen. Vi är klusterorganisationen som samlar små och stora aktörer som tillsammans vill utveckla framtidens mat, dryck och måltider.

Livsmedelsakademin grundandes av näringslivet för att driva frågor som är större än vad en enskild aktör själv skulle kunna göra.

  • Vi vill att vår region ska vara ledande i den nationella och internationella utvecklingen av framtidens mat, dryck och måltider.
  • Vi vill att livsmedelsnäringen ska bli mer innovation.
  • Vi vill att den offentliga måltiden ska bli bättre.
  • Vi vill att livsmedelsnäringen ska vara en attraktiv arbetsplats.
  • Vi vill att Skåne ska vara en kulinarisk frontregion.

Vår modell går ut på att upptäcka, testa och sprida.

  • Genom framsynsarbete, trendspaningar, och kontakten med våra partners, medlemmar och nätverk upptäcker vi framtida utmaningar och ser nya möjligheter till utveckling av livsmedelsnäringen.
  • Genom att göra skarpa innovationspiloter i samverkan med klustret testar vi nya lösningar och vågar ta en risk som en enskild aktör själv inte kan göra.
  • En lyckad pilot resulterar i en modell som vi sedan sprider för att uppnå systemförändringar.

Livsmedelsakademin har sin bas i Skåne, precis som en stor del av den svenska livsmedelsnäringen. Vi är en nationell aktör som även engagerar oss på internationell nivå för att lära av andra och sprida våra egna lärdomar.