Skåne – en attraktiv och innovativ matregion

Skåne är ett starkt innovationsområde och en stark kunskapsregion. Här finns fyra universitet och högskolor, ledande forskningsinstitut, science parks och inkubatorer och starka företagarorganisationer. OECD rankar livsmedel högt bland innovationsområdena i Skåne, och många livsmedelsinnovationer har uppstått i regionen, mycket tack vare gränsöverskridande och tvärvetenskapliga samarbeten.

Hotell och restauranger

 • Skåne har 4000 restauranger och hotell med cirka 17 000 anställda.
 • Guide Michelin har upptäckt Malmö – 3 stjärnrestauranger utsågs 2015!
 • Sveriges näst bästa restaurang (Daniel Berlin) finns i länet.
 • För år 2013 beräknas 44 procent av restaurangbranschens omsättning komma från turism i någon form, vilket motsvarar en omsättning på drygt 4,8 miljarder kronor.

Handel

 • Skånskt styrkeområde med närmare 10 000 anställda.
 • Omsätter 30 miljarder svenska kronor.
 • Flera logistikhubbar i Skåne.

Måltider i offentlig sektor

 • Den offentliga sektorn i Skåne köper in livsmedel för 1,25 miljarder kronor per år.
 • Varje år serveras 89 miljoner offentliga måltider i Skåne.
 • Region Skånes egna kök serverar 1,5 miljoner portioner per år. År 2016 ska minst 50 procent av maten som serveras av Region Skåne vara ekologisk.
 • Skånes Universitetssjukhus serverar närmare 940 000 portioner per år, Lasarettet i Trelleborg cirka 80 000 portioner per år och Lasarettet i Landskrona drygt 40 000 portioner per år.Malmö kommunala skolrestauranger serverar drygt 7 miljoner portioner per år.

Majoriteten av landets trädgårdsproduktion finns i Skåne:

 • 97% av Sveriges isbergssallad.
 • 93% av Sveriges plantskoleväxter.
 • 61% av Sveriges frilandsodling.
 • 50% av Sveriges växthusodling.

Betydande animalieproduktion:

 • 29% av landets kycklingar och15% av Sveriges hönor.
 • 26% av Sveriges smågris- och slaktsvinsproduktion.
 • 18% av landets dikor finns i Skåne.
 • 11% av Sveriges mjölkkor.
 • 10% av Sveriges tackor, baggar och lamm.

Skåne står för:

 • 21 procent av Sveriges omsättning inom jordbruk.
 • 38 procent av Sveriges omsättning inom trädgård.
 • 26 procent av landets omsättning inom livsmedel och dryck kommer från Skåne.

Livsmedelsproduktionen skapar sysselsättning

25 procent av andelen sysselsatta inom trädgård i Sverige finns i Skåne och 17 procent av andelen sysselsatta inom jordbruk i Sverige finns i Skåne.

Sveriges bönder och skogsbrukare spelar en viktig roll för sysselsättningen. De som arbetar inom de gröna näringarna bildar underlag för lokala servicenäringar som detaljhandel, lokaltrafik, vård, skolor, restauranger och bilverkstäder. Denna sysselsättning innebär 15 procent av alla sysselsatta i landet och 10,5 procent av alla sysselsatta i Skåne.

Om efterfrågan på jordbruket ökar med 1 miljon kronor, så ökar produktionsvärdet i hela den svenska ekonomin med 2,52 miljoner kronor. Produktionsökningen skulle generera 1,99 nya jobb i samhället. 1 heltidssysselsättning genererar 2 indirekta jobb i Sverige och i Skåne är den siffran 3.

Källa: Region Skåne, LRF Skåne, Livsmedelsakademin, SLU Alnarp och Lunds universitet