Press & publikationer

Nedan hittar du högupplösta bilder och logotyper, rapporter och material för nedladdning. Är du journalist och har frågor om Livsmedelsakademin är du välkommen att kontakta oss.

Presskontakt

Lotta Törner, VD 0705-80 59 09 / 0727–41 58 55 lotta.torner@livsmedelsakademin.se

Bilder för nerladdning

Bengt Persson, styrelseordförande Ladda ner bild ( JPEG / 300 DPI )

Logotyper för print och digital användning

Livsmedelsakademin i media

2016-03-18 Mmm...mjölmask!

Rapporter, studier och examensarbeten

Öppna upp för innovation

Mellan 2012-2015 har Livsmedelsakademin och Packbridge drivit det gemensamma projektet Konsumentdriven öppen innovation för livsmedelsförpackningar. I denna handbok har vi samlat våra bästa tips och lärdomar från detta arbete.

Ladda ner (pdf)

Den nya offentliga måltiden

En studentuppsats i samarbete med Livsmedelsakademin och Region Skåne, om det pågående arbetet för att utveckla och höja kvaliteten på de offentliga måltiderna. Skriven av Malina Andersson Lee, Gastronomiprogrammet, Högskolan Kristianstad 2015.

Ladda ner (pdf)

Smaka på Skåne 2010-2015

Genom Smaka på Skåne arbetar Livsmedelsakademin för att utveckla Skåne som kulinarisk frontregion. Mellan 2010 och 2015 har Smaka på Skåne varit en av Sveriges största utvecklingssatsningar på mat och dryck inom Landsbygdsprogrammet. ”Smaka på Skåne 2010-2015” innehåller artiklar, deltagarintervjuer, inspirerande reportage om de olika projekten som Smaka på Skåne drivit samt utvecklingspotential och rekommendationer för framtiden.

Ladda ner (pdf)

Critical Success Factors for Leveraging Online Platforms for Open Innovation

Examensarbete av Caroline Brandt och Caroline Dimberg, Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola, som undersökt vilka de främsta framgångsfaktorerna är för att lyckas med öppen innovation på digitala plattformar.

Ladda ner (pdf)

Skånsk handbok för livsmedelsupphandling

Goda exempel, smarta metoder och nya vägar – för den offentliga måltiden. En inspirationsskrift för beslutsfattare, upphandlare, kostansvariga och leverantörer. Framtagen på uppdrag av LRF Skåne, Livsmedelsakademin och Region Skåne.

Ladda ner (pdf)

Styrketår – berikad frukt- & bärdrukt för seniorer

Projektet Styrketår för seniorer har genomförts med medel från EU:s landsbygdsprogram inom ramen för Länsstyrelsen i Skånes utlysning kopplad till Skånsk Dryckesstrategi. Livsmedelsakademin har ingått i projektets referensgrupp, genom dietist Maria Biörklund-Helgesson. Projektet har letts av Ulla Nilsson och Karin Wendin, och har genomförts på Högskolan Kristianstad.

Ladda ner (pdf)

Skolmåltiden i fokus

Det serveras dagligen cirka 1 miljon skolluncher runt om i Sverige. Skolmåltiden är enormt viktig, bland annat för barn och ungas utveckling av goda kostvanor. Det finns gott om goda exempel vad gäller skolmåltiden, men även flera förbättringsområden.

Därför tycker vi att skolmåltiden förtjänar att lyftas upp genom såväl goda exempel som inspirerar och eldsjälar som säger vad de tycker, och valde därför att under några månaders tid helt fokusera på att leta efter just inspirerande goda exempel, eldsjälar och nya idéer för framtidens skolmåltid. Allt detta har vi samlat på letsopenup.se och i denna rapport.

Ladda ner (pdf)

Skolmåltiden eller restaurangmat?

En studie som undersöker vad som lockar gymnasieelever till att äta på andra ställen än skolrestaurangen. Studien är gjord av Erica Ek som, under våren 2015, gjorde sin kandidatuppsats i samverkan med Livsmedelsakademin. Erica har läst Hälsopromotionsprogrammet med inriktning kostvetenskap vid Göteborgs Universitet.

Ladda ner (pdf)

Framtidens småskaliga livsmedelsproduktion

Småskaliga företag är av enorm vikt för vår framtid, och några av de företag som är små idag kommer vara framtidens mest inflytelserika livsmedelsjättar. Denna rapport syftar till att inspirera och stimulera stora som små aktörer, med koppling till livsmedels- och förpackningsbranscherna, att tänka nytt kring småskalig
livsmedelsproduktion. Rapporten omfattar ett antal faktorer som anses viktiga för framtidens småskaliga livsmedelsproduktion. Dessutom har vi i What’s next-rutorna inkluderat ett antal förslag på saker som skulle kunna vara nästa trend inom detta område.

Ladda ner (pdf)

Framtidens handel

Ökad e-handel, urbanisering och konsumentmakt är bara några av de många utmaningar som detaljhandeln och alla relaterade aktörer står inför inom de närmaste åren. Men med utmaningar kommer möjligheter och de aktörer som antar utmaningarna har möjlighet att bli mycket framgångsrika.

OpenUp första framsynsstudie gjordes 2013 och är på temat framtidens handel. Resultaten i rapporten är baserade på djupintervjuer med den svenska dagligvaruhandeln och en analys av detaljhandelsrelaterat material, publikationer och evenemang.

Ladda ner (pdf)

Skåne – en stark kulinarisk region

Skåne är unikt genom sin bredd på matområdet. Här finns stora delar av landets primärproduktion, förädling, livsmedelshandel, forskning och utbildning på området. Dessutom finns här ett stort utbud av restauranger och kulinariska besöksmål.

För att utveckla Skåne som kulinarisk region behöver vi känna till hur den ser ut. Under 2014 gjorde Livsmedelsakademin och Smaka på Skåne en översikt över livsmedelsnäringen.

Ladda ner (pdf)

Från gröda till föda – skånsk livsmedelsproduktion i siffror

Skåne har en lång tradition av jordbruk och livsmedelsproduktion. Odlingsförhållandena är goda och ungefär hälften av Skånes yta består av jordbruksmark. Närheten till råvarorna har gjort att en stark livsmedelsindustri och en betydande partihandel vuxit fram. Det finns dock ingen samlad bild över den skånska livsmedelsproduktionen. För att få siffror på regional nivå har därför AgriFood på uppdrag av Livsmedelsakademin bearbetat och sammanställt befintligt datamaterial. Resultat är denna rapport som visar skånsk mat i siffror.

Ladda ner (pdf)

Nerladdningsbart material

10 tips för ökad måltidsglädje för barn & unga

En handbok kring skolmåltiden, med handfasta tips på hur skolor och kommuner kan arbeta för att förbättra måltidsmiljön, förbättra de vuxnas närvaro i matsalen och öka samarbetet mellan pedagoger och måltidspersonal. Ladda ner (PDF)

Kulinariska utflyktsmål för hela familjen

Foldern är framtagen i samarbete mellan Smaka på Skåne, Barnens Bästa Bord och Tourism in Skåne som ett steg i utvecklingen av Skåne som en kulinarisk frontregion.
Ladda ner (PDF)

Kulinariska utflykter – skånska drycker

Med Smaka på Skånes kulinariska utflyktsförslag vill vi underlätta för dig som besöker Skåne att ta del av den mångfald av bra mat och dryck som bara Skåne har. Ladda ner (PDF)

Nya Skånska Köket

Nya Skånska Köket är ett initiativ från Smaka på Skåne som inleddes med ett projekt där äldre recept och tillagningsmetoder användes för att utveckla den skånska gastronomiska profilen. Med större kunskap om traditioner uppmuntras både proffs och hemmamatlagare att utveckla ett innovativt skånskt kök av internationell klass.

Recepten är hämtade från Folklivsarkivet i Lund, dit de kommit efter initiativ från Skåneländska gastronomiska akademien.
Ladda ner (PDF)

Mer måltidsglädje på sjukhus

En måltid på sjukhus skulle kunna vara en helhetsupplevelse som bidrar till att förbättra hälsan. Bättre måltider på sjukhus är ett sätt att aktivt och effektfullt bidra till återhämtning, tillfrisknande och njutning. I Mer måltidsglädje på sjukhus får du ett smakprov på vår vision och de möjlighet vi ser med ett måltidskoncept som genomsyras av valfrihet, flexibilitet och mångsidighet. Ladda ner (PDF)

Skånsk Dryckesstrategi

För att göra Skåne till en kulinarisk frontregion räcker det inte att vi enbart satsar på att lyfta maten som produceras här. Dryckerna är lika viktiga för att vi ska kunna sticka ut på den gastronomiska världskartan. Under 2012-2013 har vi genom Smaka på Skåne drivit arbetet med att ta fram en skånsk dryckesstrategi som ska uppfylla visionen om att Skåne ska vara Nordens ledande dryckesregion 2020. Ladda ner (PDF)