Workshop över branschgränserna

Tetra Pak, Sony Mobile och Orkla Foods var några av de företag som deltog när Livsmedelsakademin, Packbridge och Mobile Heights bjöd in till en gränsöverskridande och tvärindustriell workshop, tillsammans med Tvärlivsprojektet Dynahmat. Syftet var att sammanföra olika typer av kompetenser för att diskutera utmaningar och möjligheter kring problematiken med matsvinn.

Den 18 mars samlades 40 representanter från näringslivet inom livsmedel, förpackning samt mobilteknologi för att gemensamt utveckla kreativa och gränsöverskridande idéer relaterade till matsvinnsproblematiken. Dynahmat är ett projekt som leds av Lunds Tekniska Högskola och bland annat handlar om att utveckla en dynamiskt bäst-före-märkning av livsmedel, med syfte att minska onödigt matsvinn.

Efter en kort introduktion och problemformulering startade livfulla diskussioner i fem olika grupper. Diskussionerna kretsade kring marknadsbehov och krav, tekniska möjligheter samt affärs- och innovationspotential och präglades av en positiv öppenhet där alla deltagare bjöd på sin expertis och insikt.

Många intressanta och tänkvärda insikter kom fram under diskussionerna, och då grupperna redovisade sina resultat för varandra visade det sig att det fanns stor samstämmighet mellan grupperna. Exempelvis poängterades det att hela värdekedjan behöver inkluderas för att kunna hitta en lösning på denna komplexa fråga. Det diskuterades även vem som ytterst ansvarar för matsvinnet, samt vem som är beredd att betala för nya lösningar. Konsumenternas beteende och kunskap i frågan lyftes även upp som viktiga faktorer.

– Även om vi inte hann lösa matsvinnsproblematiken under workshopens tre timmar, så har vi nu startat en dialog kring detta viktiga och komplexa ämne, säger Lotta Törner, vd för Livsmedelsakademin.

Under workshopen knöts många nya kontakter, och samtliga deltagare gick ifrån workshopen nöjda och inspirerade, uppfyllda av nya perspektiv och idéer.

– Nästa steg är än så länge öppet, men vi som arrangörer är öppna för att anordna uppföljnings-workshops för att spåna vidare kring hur idéerna som uppkommit kan förverkligas. Om vi som kluster fortsätter samarbeta över branschgränserna så ökar potentialen för att på sikt finna nya innovativa lösningar, både kring problematiken med matsvinn, men även i andra viktiga frågor, säger Lotta Törner.

Företagen som deltog var: Orkla Foods, Nordic Sugar, Oatly, Sony Mobile, Elastic Mobile, ÅF, Tetra Pak, Bergendahl Food, Auto ID Expert, Modcam, Pac System, Smurfit Kappa, EC Solutions, Sigma, Broadcom och Svenskt Pacsystem.